Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snabb avvisning polisens högsta prioritet

Från 2016
Uppdaterad 29.02.2016 16:06.
Helsinki Airport, winter 2013
Bild: Finavia

Polisen sätter allt mer resurser på att snabbt och effektivt avlägsna personer som inte har blivit beviljade asyl från landet. Uppskattningsvis tvingas två tredjedelar av alla asylsökande återvända hem - totalt 20 000 personer i år.

Omkring två tredjedelar av de över 34 000 asylsökande som har anlänt till Finland i fjol och i år beräknas få ett negativt beslut. Det här betyder att ca 11 000 asylsökande kommer att få stanna i landet i år.

I fjol återsände polisen 3 180 personer som inte beviljades asyl i Finland, och mycket tyder på att antalet återsändningar kommer att öka ytterligare i år.

Avvisningarna väntas öka betydligt

Bara under februari månad har polisen ordnat två flygningar för asylsökande, där drygt 200 personer har återvänt till sitt hemland. Främst irakier. I slutet av mars väntas Migrationsverket fatta ca 1000 asylbeslut per vecka, vilket gör att trycket på polisen ökar ytterligare.

- Med tanke på den interna säkerheten och allmänna ordningen är det ytterst viktigt att personerna återsänds så snabbt som möjligt, säger polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Det här är ändå en resursfråga. I fjol kostade återsändningarna cirka 3 miljoner euro. Trots att utgångspunkten är att de som återsänds alltid själva betalar sin resa om de har pengar.

Många asylsökande går under jorden

Polisen förbereder sig också på att alla personer som har fått negativt beslut inte kan sändas tillbaka.

- Årligen har bara ungefär 60-70 procent av alla som fått beslut om tillbakasändning kunnat avlägsnas ur landet. Resten försvinner, oftast på grund av att de har gått under jorden, säger polisinspektör Mia Poutanen.

Enligt polisens observationer har redan nu en del av de asylsökande som anlänt under den senaste tiden försvunnit från förläggningarna. Polisen är orolig för att de som vistas olagligt i landet löper stor risk att bli utslagna och begå brott, eller utnyttjas av kriminella grupper. Därför är det viktigt att de inte blir kvar i landet.

Migrationsverket tar över polisens uppgifter i mars

Samtidigt som polisen fokuserar allt mera på att skicka tillbaka asylsökande, tar Migrationsverket över en del av polisens uppgifter för att frigöra resurser.

Från och med mars är det Migrationsverket som ansvarar över asylutredningsuppgifterna som hittills har skötts av polisen. Det här görs i samband med asylsamtalet, vilket gör att hela asylprocessen väntas bli kortare.