Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

FSD-ordförande Viktor Kock: Säg nej FFC

Från 2016
Uppdaterad 29.02.2016 17:55.
FSD:s ordförande Viktor Kock
Bild: YLE/Patrik Enlund

Jag skulle ha svårt att försvara samhällsfördraget på min tidigare arbetsplats, säger de Finlandsvenska socialdemokraternas ordförande Viktor Kock. FFC borde säga nej till avtalet, säger Kock.

Allting tas av arbetstagarna och ingenting binder arbetsgivarna. Så beskrivs samhällsfördraget av Viktor Kock, ordförande för de Finlandssvenska socialdemokraterna.

Kock säger att det går som med samfundsskatten, nyttan med samhällsavtalet går direkt till dividender.

- Det här är ett avtal FFC inte kan godkänna.

Vi har haft en noll linje bakom oss i tre år och nu ska dessutom företagens socialskyddsavgifter försvinna på sikt, säger Kock. Och skattesäkningar drabbar alltid låginkomsttagare då servicen försämras.

Tveksamt med lokala avtal

Kock säger att förlängd arbetstid och lägre semesterersättningar är ju lätt och konkret att ta förstå, men det är annat i avtalet som bekymrar honom.

- Mest orolig är jag över att oorganiserade arbetsplatser ska få rätt att ingå lokala avtal.

Risken är att vi frångår kollektivavtal som binder företag att betala minimilöner. Det innebär att vi måste införa en minimilön i Finland och det är Kock ingen förespråkare av.

- En minimilön tenderar ofta att bli en maximilön.

Kock befarar att med den här regeringen kan det bli svårt att förhandla fram en minimilön på skälig nivå.

Tvångslagar?

Om FFC ger tummen ner väntar regeringens utlovade tvångslagar. Den socialdemokratiska gruppen inom metall förbereder sig genom en motion som ska presenteras på metalls kongress i maj.

- Lyckas vi inte på rättslig väg avstyra tvångslagarna ska löntagarna kompenseras i höstens löneförhandlingar, slår Kock fast.

Kock säger att facket säger ja till bibehållen köpkraft och ja till ett fritt avtalssamhälle, men tvångslagar strider mot såväl internationella konventioner som grundlagen och begränsar avtalsrätten.

Motionen i metall har redan 1 000 namnunderskrifter. Enligt motionen ska man med alla medel motverka tvångslagarna eller få dem kompenserade i höstens avtalsförhandlingar.

Diskussion om artikeln