Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Radikal sänkning av studiestödet föreslås

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Studentdemonstration i Helsingfors
Bild: Jaani Lampinen/Yle

Studiepenningen ska sänkas med nästan en fjärdedel. Samtidigt uppmuntras studerande att ta mera studielån. Det här föreslår Undervisnings- och kulturministeriet i en färsk utredning.

De inbesparingar som har slagits fast i regeringsprogrammet ska förverkligas så att man sänker studiepenningen för högskolestuderande till samma nivå som för studerande på andra stadiet, det vill säga från 336 euro till 250 euro i månaden.

Högre effektivitetskrav på de studerande

Det här ska göras genom att begränsa studiestödstiden enligt en 3+2 års modell, så att maximiantalet studiestödsmånader för en högskoleexamen sänks till 54. Dessutom ska kraven på framsteg i studierna höjas från 5 till 6 studiepoäng per stödmånad.

Samtidigt uppmuntras studerande att ta mera studielån genom höja statsgarantin för studielånet, så att den totala summan av studiepenningen, bostadstillägget och studielånet höjs till 1100 euro per månad.

Dessutom ska en studerande kunna beviljas statsgaranti för studielån för högst 18 månader efter den utsatta utexamineringstiden. Det här för att kunna slutföra sina studier.

Kompensationen för studielån sänks enligt förslaget från 40 till 30 procent av den summa som överstiger självrisken. Kompensationen betalas ut ifall man avlägger examen inom utsatt tid.

Inkomstgränserna indexjusteras

Inkomstgränserna för studiestödet ska inte ändras, men de binds till index och granskas varje år. En ny ränteskyddsmekanism för studielånet föreslås också.

Regeringens mål är att skära i studiestödet med 70 miljoner euro fram till år 2019 och med 150 miljoner på lång sikt.

Det var en sammanbiten undervisningsminister som tog emot utredningen.

- Jag anser att nedskärningarna i studiestödet är motbjudande och de är otacksamma att genomföra. Samtidigt vet vi att de sparåtgärder som redan har gjorts inte räcker till för att bryta den ökade skuldsättningen, säger minister Sanni Grahn-Laasonen (Saml.)

Dämpad stämning bland studerande vid Helsingfors universitet - Spela upp på Arenan

"Orimliga nedskärningar"

De studerandes förbund fördömer nedskärningarna i studiestödet som orimliga.

Förbunden för högskolestuderandena, Finlands studentkårers förbund SAMOK och Finlands studentkårers förbund FSF fördömer nedskärningarna i studiestödet som orimliga.

Studentorganisationerna anser att nedskärningarna är ett nytt, skamligt kapitel i Finlands bildningshistoria.

Regeringen verkar att ha övergett den tanke som i decennier har varit grundläggande för finsk samhällspolitik - att satsa på kunskap och utbildning är nyckeln tillett rikare och mera välmående samhälle, konstaterar studentorganisationerna.

- De föreslagna nedskärningarna på 150 miljoner euro är orimliga, de studerandes sociala trygghet minskar med närmare 100 euro netto per månad. Det finns ingen annan befolkningsgrupp vars inkomst regeringen kunde skära ner med 25 procent, säger SAMOK:s ordförande Jemi Heinilä.

SFP och De gröna sågar förslaget

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson fördömer utredningen över studiestödet.

- Det är förkastligt att man försöker minska statens skuldsättning genom att skuldsätta studerande. Tack vare studiestödet som betonar studiepenningen har allt flera ungdomar från familjer där man inte har högskoleutbildning sökt sig till högskolestudier, säger Henriksson.

- Lånemodellen försätter ungdomarna i en mycket ojämlik situation på grund av deras socioekonomiska bakgrund. Det ökar klyftorna mellan våra ungdomar, varnar Henriksson.

Inte heller Svensk Ungdom godkänner tanken på att i högre grad betona studielån framom studiepeng.

- Studiestödet är ett av de minsta socialstöden och att skära en fjärdedel i det är helt huvudlöst. Ingen borde tvingas att ta lån för att täcka sitt grundskydd, säger SU:s ordförande Ida Schauman.

Hon befarar att högskoleutbildning kan bli en klassfråga.

De grönas ordförande Ville Niinistö kräver att regeringen Sipilä drar tillbaka de massiva nedskärningarna i studiestödet.

- Också studerande borde ha rätt till en utkomst. De studerandes jobb är att studera, säger ordförande Ville Niinistö.

Diskussion om artikeln