Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dödsfall i hjärtsjukdomar minskat rejält på 40 år

Från 2016
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Smör.
Bildtext Kosten har en stor betydelse i minskandet av riskfaktorer.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Antalet dödsfall som orsakats av kranskärlssjukdomar minskade med kring 80 procent på 40 år då de största riskfaktorerna blev färre, enligt en nypublicerad forskning av THL. De största riskfaktorerna är rökning samt högt blodtryck och höga kolesterolvärden.

Två tredjedelar av de minskade dödsfallen berodde på minskandet av de tre största riskfaktorerna, alltså högt blodtryck, höga kolesterolvärden och rökning.

Kosten har en stor betydelse i kolesterolvärden, enligt undersökningen. Att kolesterolvärdena blivit lägre beror enligt forskarnas uppskattning till över 80 procent på förändringar i kostvanor och under 20 procent på medicinering.

Kostvanorna har blivit bättre

En tredjedel av orsakerna till att dödsfall i hjärtrelaterade sjukdomar minskat beror på andra faktorer. Forskarna uppskattar att kosten överlag blivit bättre, exempelvis genom en ökad konsumtion av frukter och grönsaker. Vården för akuta hjärtattacker har även förbättrats och vården för hjärtpatienter och högriskpatienter har blivit effektivare.

Institutet för hälsa och välfärd THL har undersökt sambandet mellan riskfaktorerna och dödsfall i hjärtsjukdomar. I undersökningen följde man nästan 35 000 personer i åldern 30-59 i östra Finland mellan åren 1972-2012. Forskningsresultaten publicerades i British Medical Journal.

Högt blodtryck på 1970-talet

I början av materialets insamling under 1970-talet var kolesterolvärdena och blodtrycket höga i östra Finland. Över 90 procent av befolkningen i medelåldern hade då högre kolesterolvärden än rekommenderat.

Under tiden som forskningen pågick sjönk kolesterolvärdena jämnt fram till år 2007. Då ett nytt material samlades år 2012 hade värdena börjat stiga en aning igen. Forskarna tror att orsaken till de höjda kolesterolvärdena efter 2007 är den kolhydratfattiga men fettrika kosten som blev vanligare vid den tidpunkten.

Ett liknande material samlas nästa gång in under 2017.

Riikka Valtonen / Yle Uutiset

Diskussion om artikeln