Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dyrare skejtpark än beräknat i Karis

Från 2016
Provåkning av nya skejtparken i Karis
Bildtext Den nya skejtparken i Karis invigdes i december i fjol.
Bild: Yle/Monica Slotte

Det blev betydligt dyrare än budgeterat att bygga skejtparken i Karis. Budgeten överskreds med 27,5 procent.

Då Raseborgs stad planerade skejtparken uppgick budgeten till 200 000 euro. Slutsumman landade på 255 000 euro.

Tre orsaker till överskridningen

Fritidsnämnden får på torsdag (3.3) information om varför kostnaderna ökade.

En orsak var dyra anbud. Då skejtparken upphandlades var det billigaste anbudet 22 000 euro dyrare än budgeterat.

Bygget kom igång senare än beräknat eftersom kontraktet med entreprenören skrevs först 3.9. Eftersom bygget skedde under hösten måste området skyddas med tält och det ledde till högre kostnader.

Under byggnadsskedet blev grundarbetena dessutom dyrare än beräknat.

Stadsstyrelsen krävde budgetändring

I november uppskattade tjänstemännen att skejtparken skulle bli mellan 30 000 och 40 000 euro dyrare än budgeterat. Men då skejtparken var klar hade kostnaderna överskridits med 55 000 euro och slutsumman landade på 255 000 euro.

Av den här summan erhöll staden 80 000 euro i bidrag. Regionförvaltningsverket beviljade 60 000 euro och Sparbanksstiftelsen 20 000 euro.

Raseborgs stadsstyrelse bad i januari att fritidsnämnden skulle lämna in en budgetändring eftersom överskridning av budgetanslag inte är ett anmälningsärende.

Bildningsdirektör Robert Nyman redogör för kostnaderna för skejtparken på fritidsnämndens möte. Efter det skickas rapporten till stadsstyrelsen.

Diskussion om artikeln