Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa hamn kämpar med sjunkande siffror

Från 2016
valkom hamn
Bildtext Det är tyst och stilla på hamnområdet i Lovisa hamn en vardag eftermiddag.
Bild: Yle/Stefan Härus

Lovisa hamn tappar rejält,Mindre godstrafik via Lovisa hamn och Lovisa hamn går fortfarande neråt är några av de senaste rubrikerna om Lovisa hamn på Yle Nyheter Östnylands webbplats. En mera positiv rubrik är svår att få till också i mars 2016.

Under första halvan av 2015 var frakten till och från Lovisa hamn 35 procent lägre än under motsvarande tid år 2014.

För att ta ett exempel: Under perioden januari-augusti 2014 bestod exporten av drygt 521 000 ton varor. Ett år senare var motsvarande siffra 309 000 ton - en minskning med närmare 41%. De lägre exportsiffrorna gällde förra året främst trävaror, styckegods och övriga bulkvaror.

lovisa hamn-skylt
Bild: Yle/Stefan Härus

Dyster start på 2016

I januari och februari i år har både exporten och importen via Lovisa hamn fortsatt att minska. Enligt den senaste statistiken har man via hamnen skeppat till exempel närmare en femtedel färre trävaror under januari i år än under motsvarande tid i fjol.

Verkställande direktör Tiina Vepsäläinen vid Lovisa hamn är inte så villig att kommentera läget, men skyller de dystra siffrorna främst på det allmänna ekonomiska läget i Finland.

Inte schemalagda frakter

Betyder det då att alla hamnar kämpar med samma negativa utveckling?

- Nja, det beror förstås på vilken typ av varor som importeras och exporteras via hamnen, förklarar Vepsäläinen.

Vepsäläinen menar att alla hamnar har lite olika profil, så förutom recessionen påverkar ju också profilen siffrorna.

- Dessutom följer ju inte frakterna någon spikad tidtabell, vilket innebär att det blir kast i olika riktningar månatligen, förklarar Vepsäläinen.

hamnhuset i lovisa hamn
Bild: Yle/Stefan Härus

Hård konkurrens

Hos hamnoperatören R. Nordström Ab som opererar i Lovisa hamn har man en annan syn på orsakerna till de dystra siffrorna.

- Orsaken är den stenhårda konkurrensen med hamnen i Fredrikshamn. Vi blev överrumplade för ett drygt år sedan av att en konkurrerande hamnoperatör etablerade verksamhet i Fredrikshamn. Dessutom blev de andra operatörerna i hamnen där intresserade av trafiken till Lovisa hamn, konstaterar vd Petteri Sammalisto.

containrar i valkom hamn
Bild: Yle/Stefan Härus

Ljus i tunneln

Trots den dystra utvecklingen finns det också ljus i tunneln. Under årens lopp har Lovisa hamn och hamnoperatören lyckats öka samarbetet med statens järnvägar och därmed kunnat öka trafiken på den renoverade järnvägen till Lovisa hamn.

- Det är synnerligen viktigt att hålla transportlederna till Lovisa hamn i skick. Järnvägen är i gott skick, men det som står högst på önskelistan nu, är att den utlovade muddringen av farleden till Lovisa hamn äntligen skulle bli av, säger Sammalisto.

Det gäller också att slipa på kundkontakterna och erbjuda lösningar som gagnar dem, menar Sammalisto.

- Vi måste hitta ett sådant sätt att verka och sådana lösningar på våra kunders fraktproblem att de blir nöjda med vår service. Det är ett sätt att komma ut ur vårt underläge, säger Sammalisto.

Steg i rätt riktning

Ett steg på den vägen har man redan tagit i Lovisa hamn. Man har tagit i bruk nya sätt att arbeta i hamnen, vilket bland annat resulterat i försnabbad lastning och inbesparingar i fraktkedjan.

- På det här sättet ska vi nog vinna tillbaka de laster som försvann till konkurrenten i Fredrikshamn och därmed få minustecknen att igen bli plustecken, säger Sammalisto.

Diskussion om artikeln