Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

I södra Helsingfors dricker man mycket alkohol - men inte för att bli full

Från 2016
Uppdaterad 08.03.2016 11:09.
Vinglas
Bildtext Största andelen storkonsumenter av alkohol bor i Berghäll, Ulrikasborg och Åshöjden.
Bild: Mika Kanerva

Alkoholen flödar allra mest i Ulrikasborg, Berghäll och Åshöjden medan Baggböleborna oftast spottar i glaset. Det här visar en rapport från Helsingfors stads faktacentral.

Stadens faktacentral har utgående från en undersökning som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd THL tittat på vilka skillnader det finns inom Helsingfors när det gäller levnadsvanor. Sammanlagt har 9 700 personer över 20 år i Helsingfors svarat på enkäten, vilket är 1,9 procent av stadens befolkning över 20 år. Några hundra per område eller mellan 1,5 procent och 2,4 procent av invånarna per område har svarat.

I Berghäll dricker 50 procent för mycket alkohol, medan andelen i Åshöjden är 47 procent och i Ulrikasbrog 43 procent. För mycket definieras här enligt en indikator som världshälsoorganisationen WHO slagit fast, Audit-C. Frågorna som ställts är hur ofta och hur mycket man dricker. I medeltal dricker 35 procent av helsingforsarna för mycket.

I Ulrikasborg i södra Helsingfors dricker man alltså ofta men andelen som gör det för att berusa sig är ändå lägre än i andra områden. Kvarnbäcken utgör motsatsen.

Dessutom frågades hur ofta man dricker verkligt mycket och den frågan användes för att ta reda på alkoholanvändning med målet att bli full. Där utmärker sig också tre områden, det vill säga Berghäll, Kvarnbäcken och Åshöjden. Alltså nästan samma områden där man dricker ofta.

Jogging
Bildtext Invånarna i Ulrikasborg dricker inte bara mycket alkohol, de motionerar också flitigt.
Bild: Yle/Roger Källman

Baggböleborna hälsosamma

I Ulrikasborg i södra Helsingfors dricker man alltså ofta men andelen som gör det för att berusa sig är ändå lägre än i andra områden. Kvarnbäcken utgör motsatsen - där är andelen som dricker mycket lägre men andelen som dricker för att bli full hög.

Minst alkohol dricker Baggböleborna. Där är andelen låg både gällande att dricka för mycket och att dricka för att bli full. Drumsö kommer på andra plats när det gäller att spotta i glaset och Munksnäs på tredje.

Män dricker mer än kvinnor också i jämförelse mellan lågutbildade kvinnor och högutbildade män.

I faktacentralens rapport står att såväl kön som utbildning inverkar på alkoholkonsumtionen. Att dricka för mycket är vanligare bland lågutbildade än bland högutbildade, men skillnaden mellan könen är större. Män dricker mer än kvinnor också i jämförelse mellan lågutbildade kvinnor och högutbildade män.

Största andelen rökare bor i Mellungsby (området kring Gårdsbacka och Mellungsbacka) där 22 procent röker dagligen. I Kårböle (området kring Gamlas och Malmgård) röker 20 procent dagligen. Också här utmärker sig Baggböleborna som hälsosamma. Bara 2 procent röker dagligen, vilket är klart minst. Lågutbildade röker dagligen i större utsträckning än högutbildade.

Flest feta i Mellungsby och Kvarnbäcken

Flest feta människor bor enligt undersökningen i Mellungsby och Kvarnbäcken. Där har 20 procent av de svarande en BMI på över 30. Flest smala bor i Bortre Tölö, där har bara 5 procent en BMI över 30. I Ulrikasborg har 6 procent en BMI över 30 och i Kampmalmen 8 procent. Till Kampmalmen hör Kampen, Främre Tölö, Gräsviken, Lappviken och Busholmen.

BMI får man genom att dela vikten med summan av längden gånger längden. Exempelvis har en person som är 1,80 m lång och väger 100 kg ett BMI över 30.

Samma tendens syns i frågan om motion - de som bor i södra Helsingfors motionerar oftare än de som bor i den östra delen av staden.

I Ulrikasborg finns den lägsta andelen av dem som inte motionerar. I Estnäs, det vill säga Kronohagen, Gloet och Skatudden, och i Bortre Tölö finns också en låg andel som inte alls motionerar under en vecka.

Den högsta andelen som inte motionerar bor i Mellungsby i östra Helsingfors. Andelen som inte motionerar är också hög i Böle samt i områden i östra Helsingfors.

Flest feta människor bor enligt undersökningen i Mellungsby och Kvarnbäcken. Flest smala bor i Bortre Tölö.

I Bocksbacka äter man inte färska grönsaker

Grönsaker smakar inte för dem som bor i Bocksbacka. Hela 41 procent svarade att de inte har ätit färska grönsaker under de senaste sju dagarna. I Mellungsby var andelen 28 procent. Mest grönt äter de som bor på Drumsö, i Bortre Tölö, i Ulrikasborg och i Kronohagen, Gloet och på Skatudden.

De svarande har delats in i olika utbildningsnivåer enligt hur många år de har studerat. I Kronohagen, Gloet och Skatudden var andelen högutbildade högst och i Bocksbacka var andelen lägst.

I undersökningen har Helsingfors delats in enligt distrikt. Ett distrikt består av flera stadsdelar.

Här är hela undersökningen (på finska). Yle Huvudstadsregionen har dessutom begärt ut specifika siffror för varje område.

Undersökningen gjordes mellan 2013 och 2015.

Diskussion om artikeln