Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Rapportera dina vårobservationer

Från 2016
Uppdaterad 10.04.2017 14:17.
En vitsippa
Bildtext Då vitsipporna slår ut i blom känner man att våren är här på riktigt.
Bild: YLE/Pia Santonen

Gå ut i naturen, iaktta vårtecken och rapportera vad du har sett. I år deltar Vetamix i Luontoliittos och Natur och Miljös kampanj som pågått sedan 1960-talet.

Alla observationer samlas i Naturhistoriska museets databas och du kan gå in och se t.ex. när någon på din hemort såg den första tussilagon i fjol. Observationerna bildar en värdefull tidsserie som kan användas vid forskning till exempel om hur klimatförändringen påverkar olika arter.

I Följ med våren ska du hålla utkik efter 41 fåglar, växter, insekter, kräldjur, groddjur och däggdjur, plus årets temaarter. Vetamix har sammanställt video, text och bildmaterial för att hjälpa dig att känna igen dem.

Rapportera när du ser en art första gången och/eller hur talrikt de olika arterna förekommer medan våren framskrider. Talrikheten observeras endast under sju våruppföljningsveckoslut (s.k. fenologidagar). År 2017 är veckosluten 11.-12.3, 25.-26.3, 8.-9.4, 22.-23.4 6.-7.5, 20.-21.5 och 3.-4.6.

Du behöver inte känna till alla arter för att kunna delta och inte heller gå ut under alla veckosluten. Också enstaka obeservationer är viktiga. Efter kampanjveckosluten sammanställs observationerna och på torsdagarna efter veckosluten presenteras resultaten på finska i Aamu-TV.

För att dina observationer skall ingå i sammandraget bör du rapportera senast på måndag kväll.

Nätblankett för observationer
Här kan du jämföra när man observerat arterna år för år.

Info om hur du ska fylla i blanketten:

Observationsplats
Kommun
På varje blankett kan du endast rapportera om observationer i en kommun.
Tag en ny blankett om du gör observationer i en annan kommun eller om du rör dig mer än 10 km från första observationsplatsen.
Om din observationsplats befinner sig på ett område som gränsar till flera kommuner ska du ange namnet på den kommun där den största delen av området finns.

Var i kommunen
Fyll i var i kommunen du observerat arten. Det kan t.ex. vara namnet på en by, ett berg, en skog eller dylikt.

Den första observationen
Vad räknas som den första observationen?
Den första observationen är dagen då du ser arten för första gången under våren. Du kan rapportera om den första observationen när som helst. Det är alltså inte kopplat till fenologiveckosluten.

Anmäl inte observationer av t.ex. en övervintrande bofink eller en odlad blåsippa som växer i en trädgård. Den första observationen av en växt innebär den dag då du första gången ser växten blomma. Björk och åkerfräken är de enda undantagen.

Hos björken följer du med lövens längd (när de blivit 1 cm och 2 cm). Den första observationen för åkerfräken är då det gulbruna sporaxet har kommit upp.

Den första observationen av ett djur innebär den dag då du för första gången ser djuret i rörelse. Det gäller att rapportera om flyttfåglarnas ankomst (inte om övervintrande fåglar) och om när de andra djuren vaknat upp ur dvalan. Det är tillräckligt att du hör en viss fågel sjunga, utan att du sett den, för att kunna rapportera om den. För grodornas del observeras rommen. Fladdermöss och grodrom behöver inte artbestämmas.

Fenologiveckoslut och arternas talrikhet
Under fenologiveckosluten ska du uppskatta om arterna är fåtaliga, talrika eller om de inte alls syns till. Under veckoslutet lönar det sig att röra sig i så många olika miljöer som möjligt: invid åkrar, på stränder, i skogen etc. Du kan välja om du är ute på lördagen, söndagen eller både och.

Blankettens alternativ är:
S= saknas, inga observationer under veckoslutet.
F = fåtalig, 1-5 observationer under veckoslutet.
T = talrik, över 5 observationer under veckoslutet.
Kryssa för din uppskattning vid rätt veckoslut. Då veckoslutet närmar sig framträder en ny kolumn just för det aktuella veckoslutet. Du kan uppskatta talrikhet endast under de här bestämda dagarna.

OBS! Om du har skrivit in ett datum för den första observationen av en art kan du inte uppskatta talrikheten för arten under ett veckoslut som infaller före den första observationen.

Tema 2017
Förutom standardarterna, som är de samma år efter år är det här årets tema blommande vide, flock av flyttande gäss, orrspel, stackmyra, humla och människor på picknick i naturen.

Om våren slår många träd och buskar ut i blom före andra växter. De utgör därför en viktig nektarkälla och en skyddad plats för vårtidiga insekter. Buskar och träd är därför mycket viktiga för biodiversiteten.