Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Så här utvecklades testet "Vad tror du på?"

Från 2016
Uppdaterad 13.03.2016 17:11.
Professor Tatjana Schnell från Innsbrucks universitet.
Bildtext Professor Tatjana Schnell, Innsbrucks universitet.
Bild: Tatjana Schnell

Tro kan hittas på många olika håll, och framförallt i helt andra former än vad man traditionellt ansett vara 'religiöst'.

En klassisk uppfattning av 'Gud' är en gubbe med vitt skägg. Idag står få människor bakom en sådan gudsbild, trots att den är populariserad. Men olika former av tro finns kanske närmare än du tror.

Trädkramare som avgudar naturen, applefans som köar i dygn för att få en produkt som har en nästan helig status för de mest inbitna, eller rika och välbärgade som överöser sig med diamanter, champagne och dyra bilar – det här är exempel som inte påminner om traditionella religioner. Men de här exemplen har överraskande mycket gemensamt med det som folk upplever i kyrkor, moskéer och synagogor.

Religiositeten har med andra ord inte försvunnit. För många människors del har den dock i praktiken bytt skepnad. Religiositeten har i många fall förflyttats från en kyrklig dyrkan till det vardagliga livet.

Den nya religionen är implicit

En av de ledande forskarna inom det här området idag är professor Tatjana Schnell från universitetet i Innsbruck. Efter flera års forskning delar hon in religion i tre delar: myt, ritual och transcenderande erfarenhet. Myten kan vara något som skapar din uppfattning om din identitet. Ritualen kan vara en vana, som att dricka ditt morgonkaffe, eller att gå till kyrkan på söndagar. Den transcenderande erfarenheten kan t.ex. representeras av känslan att något som sker är större än det först verkar.

Alla de här tre elementen kan man finna hos beende muslimer, hos de köande applefansen, hos naturbeskyddare eller lyxvarukonsumenter.

Att äntra en moské, en applebutik, en urskog eller en butik för dyra sportbilar kan kännas som att gå över tröskeln till en magisk, exklusiv värld. Den känslan upplevs då kraftigt som betydelsefull och något som är större än 'lilla, lilla jag'. Men alla de här händelserna uppfattas inte som religiösa institutioner.

Saran hittar inre frid genom mantran.
Bild: Pampas Production
Patrick Tiainen utför handpåläggning.
Bild: Pampas Production
Tro finns överallt, men utövas olika.
Bild: Pampas Production

Tatjana Schnell har därför myntat begreppet "implicit religion". Med det syftar hon på en religion som inte påstår sig vara en religion, eftersom den inte har tydliga regler, inga exakta riter eller officiella institutioner. En implicit religion är dock en del av ditt liv som uppfyller samma funktion och ger samma betydelse som en "traditionell" religion.

Det är just den implicita religionen som testet "Vad tror du på?" undersöker. Tatjana Schnell har utvecklat testet efter flera års omfattande arbete och empirisk forskning i Göttingen, London, Heidelberg och Cambridge. Hennes forskningsarbete handlar framförallt om hur man kan mäta livets mening på olika sätt.

En av de vanligaste forskningsmetoderna var att göra djupintervjuer med en stor mängd människor. Där ställde man frågor, följdfrågor, följdfrågor på följdfrågor och så vidare, för att få reda på vad saker betyder, vad har en betydelse på riktigt, vad vill man, hur tänker man, vad värdesätter man? Resultaten undersöktes och bekräftades genom vetenskapliga metoder, och formatiserades slutligen till ett test som översatts till 17 språk.

Att blott tro på något påverkar inte våra liv nämnvärt. Vi definieras av våra handlingar.

Tatjana Schnell

Forskningen bekräftade det välkända existentiella credot om att något blir betydelsefullt i ens liv på riktigt först när man agerar enligt det man tror på.

Här kan du göra "Vad tror du på?"-testet.

Diskussion om artikeln