Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors kan förbli en utopi för asylsökande - flytten till huvudstadsregionen försvåras

Från 2016
Tåg
Bildtext Det har blivit svårare för asylsökande att bosätta sig i huvudstadsregionen.
Bild: Mikael Crawford/Yle

För att få hjälp med en flytt till huvudstadsregionen måste en asylsökande redan ha ett jobb eller en studieplats. Annars kan hen bli utan garantihyra.

Det blir allt svårare som asylsökande med uppehållstillstånd att starta ett nytt liv i huvudstadsregionen. Migrationsverket gav för en månad sedan en rekommendation om att inte stöda asylsökandes flytt till Helsingfors rent ekonomiskt.

I praktiken ger inte flyktingförläggningarna hyresgarantier till asylsökande som vill flytta till huvudstadsregionen om hen inte redan har en studie- eller arbetsplats. I normala fall ger förläggningarna en betalningsförbindelse på hyresgarantier om kunden inte har medel till det själv.

Det råder bostadsbrist i huvudstadsregionen och det förekommer svårigheter att ordna med service.

I Kotka har man till exempel gått in för att endast betala en hyresgaranti om flytten till huvudstadsregionen har en väsentlig orsak, berättar Pirjo Puolakka som är chef för flyktingarbetet i Kotka.

- Det råder bostadsbrist i huvudstadsregionen och det förekommer svårigheter att ordna med service, säger Puolakka om det nya beslutet.

Många asylsökande vill gärna bege sig mot huvudstaden när de fått sitt uppehållstillstånd. Det är bland annat bättre arbetsmöjligheter, utbildning och större samt också tryggare förhållanden för asylsökande som lockar.

Helsingfors var inte paradiset

Uppfattningarna är orealistiska och en del har redan flyttat tillbaka.

Puolakka vet berätta att det hos asylsökande rör sig historier om Helsingfors som är mer rosaskimrande än verkligheten .

- Uppfattningarna är orealistiska och en del har redan flyttat tillbaka. Det var inte heller så lätt att få jobb, lägenheterna uppfyllde inte förväntningarna och det var långa köer till olika serviceinstanser, säger Puolakka.

Man strävar efter att bosätta de som får sina asylansökningar godkända på platser nära de förläggningar där de vistats. NTM-centralerna strävar också efter att göra avtal med kommunerna om asylsökandes kommunplatser.

Avtalen är så kallade öppna avtal där man försöker placera personer med uppehållstillstånd i kommunen i mån av möjlighet. Många kommuner har redan gjort liknande avtal med NTM-centralen.

Text: Niklas Joki
Artikeln är först publicerad på Yle Uutiset.