Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Vad göra när världen ger dig ångest?

Från 2016
Flyktingar i december 2015. (Bilden är beskuren)
Bild: Giles Duley/UNHCR

Världen förändras - de globala kriserna känns skrämmande och Finlands ekonomiska situation skapar ångest. Hur kan man handskas med negativa känslor som världsläget ger upphov till?

Att läsa eller höra nyheter gör inte att läget i världen känns bättre, tvärtom. Ju mer man vet desto större kan ångesten vara. Vad betyder det här för just mig, undrar många. Att bara stänga ut världen och leva i sin egen bubbla känns allt mer tilltalande.

Men borde man i stället se sig om utanför de egna cirklarna och förhålla sig försiktigt positivt till framtiden?

- Majoriteten av människorna tänker inte på situationen i världen ur ett helhetsperspektiv utan snarare på hur den kan påverka deras eget liv. Vilka ekonomiska hot kan läget innebära för mig eller vilka hot för flyktingsituationen med sig för mig? säger Soili Poijula, psykolog och psykoterapeut.

Vi människor lever i illusionen att ingenting dåligt eller farligt kan hända oss själva. Men nu vet man att förändringar kan påverka det egna livet och det gör att negativa känslor, ångest och rädslor, blir allt vanligare.

- Okunskap ger upphov till rädslor och fördomar. När inte ens experter kan förutspå vad framtiden för med sig blir människor osäkra. Man kan känna rädsla för att inte ha kontroll över situationen, säger Poijula.

Lär dig att också tänka positivt

Våra tankar styr våra känslor. Därför är det bra att få trevliga saker att tänka på och göra när man går igenom något negativt.

- Lär dig att byta tankar. Fokusera på något annat. Vi mår bättre när vi tänker på annat än saker som är dåliga. Gör något konkret för att klara av det negativa bättre - leta reda på information och saker som framkallar positiva känslor. Det hjälper, förklarar Poijula.

Okunskap ger upphov till rädslor och fördomar. När inte ens experter kan förutspå vad framtiden för med sig blir människor osäkra.

― Soili Poijula, psykolog

Det är inte heller bra att sitta ensam och fundera på saker som ger ångest. Tala om dina tankar och känslor med någon, men kom ihåg att inte öka negativiteten ytterligare.

- Det är bra att diskutera med en annan människa, men inte så att man målar upp katastrofscenarier eller sörjer tillsammans. Sök i stället information och försök förstå vad som sker och om ni kan påverka det på något sätt.

Spargris på skrivbord.
Bildtext Försök förstå vad som sker och fundera hur du själv kan påverka i stället för att sitta med din ångest.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Ta en stund och red ut dina oroskänslor. Sitt ner en gång om dagen i en kvart och skriv ner dina tankar och rädslor grundligt.

- Vilka känslor väcker de här tankarna i mig, vad gör saken bättre eller sämre, vad kan jag göra, vem kunde hjälpa mig? Att tänka efter ordentligt kan göra att resten av dagen känns bättre, säger Poijula.

Bär inte på världens tyngd

- Det är bra att vara medveten om situationen och realistisk, men att gå omkring med ångest hjälper inte. Ångest betyder enbart att du inte klarar av läget och att du inte har verktygen att hjälpa dig själv. Därför är det viktigt att göra vad man kan och annars koncentrera sig på det väsentliga i livet.

Bra mediekunskap stävjar också negativa tankar. Låt bli att läsa precis alla nyheter.

- Att följa med media alltför noga är illa när det bara finns negativa nyheter överallt. Det kan löna sig att begränsa sin egen medietid och dessutom är det viktigt att ha bra mediekunskap och -kritik. Förstå varför medier rapporterar om en sak och vilka känslor de försöker vädja till.

Världens människor är i olikvärdig ställning. Många har ingenting alls medan andra lever i överflöd. Det är inte ovanligt med skuldkänslor för att man själv har det bra när andra har det dåligt.

- Den som har klarat sig eller helt enkelt har det bra kan ha skuldkänslor. Det finns ett bra hjälpmedel mot detta: att hjälpa andra och ge av det man har. Det betyder inte att man måste ge bort hela sin livsstil utan att man hjälper på ett realistiskt sätt. Så kan man påverka, säger Poijula.

Soili Poijula, psykolog
Bildtext Lär dig att tänka på det positiva i livet, säger Soili Poijula.
Bild: Yle/ Marko Väänänen

Var en realistisk optimist

En hatfylld atmosfär hjälper ingen. Samma sak gäller att älta svåra eller orättvisa saker. I stället kan man vara en realistisk optimist.

- Bäst är att ha en realistiskt optimistisk inställning. Man ska inte leva i illusionen att man själv inte kan råka ut för negativa förändringar eller förluster. Lär dig att tänka att också du kan råka ut för något tråkigt. Då klarar du dig bättre.

Lycka är inte beroende av ekonomi. Också en löneförhöjning har en väldigt kortvarig positiv inverkan på lyckan i livet.

- Lycka kommer från människan själv, från de egna värderingarna och relationerna till andra människor. Vad är viktigt i ditt liv, vad är det allra viktigaste och hur klarar du av dina egna utmaningar? frågar Poijula.

Utgå från det du själv uppskattar. Att bara tänka på sig själv bär inte långt och att isolera sig lönar sig inte heller.

Man ska inte leva i illusionen att man själv inte kan råka ut för negativa förändringar eller förluster. Lär dig att tänka att också du kan råka ut för något tråkigt. Då klarar du dig bättre.

- Människor som har varit med om motgångar och klarat sig uppskattar ofta nära relationer. De satsar på att ta hand om andra och det ger dem lycka, säger Poijula.

Nära och kära och att göra gott med andra gör människor lyckliga. Att vara tillsammans med barn är terapeutiskt, vare sig barnen är egna, gudbarn eller barnbarn.

- I hårda tider vaknar människors förmåga till empati. Det är positivt. Människor som har det sämre är ofta de första som är redo att hjälpa andra. Sådana som lever i överflöd är mycket mer motvilliga att ge något ifrån sig. Men kanske den här osäkra tiden kan få oss att förstå vad som verkligen betyder något. Frivilligt arbete blir allt viktigare och det kan ta oss genom svåra situationer, säger Poijula.

Mira Pelo
Ursprungstexten på Yle Akuuttis sidor.