Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Så här hänger du upp en fågelholk

Från 2016
Uppdaterad 02.02.2017 16:39.
fågelholk
Bildtext Fågelholk byggs.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Det är inte svårt att hänga upp en holk. Kolla att holken hålls på plats och skyddar boet. Kom också ihåg att trädet växer.

1. Var får man hänga upp fågelholkar?

Allemansrätten gäller inte då det kommer till att hänga upp holkar. Om holken sätts upp på annat ställe än den egna gården eller sommarstugstomten behöver man fråga lov av markägaren. Markägaren får avlägsna olovliga fågelholkar. Kolla med hemkommunen vilka regler som gäller. Exempelvis Helsingfors stad tillåter att man hänger upp fågelholkar i stadens skogar och parker. Överlag kan man säga att städer och kommuner förhåller sig positivt till fågelholksupphängning, men vissa områden kan vara planerade för annat, så kontrollera att det är tillåtet på just den plats som du tänkt dig, så att det inte stör pågående forskning, skogshållning eller annat.

2. Upphängningsanordningar

Då du bygger en holk lönar det sig att göra hål i bakstycket genom vilka du kan trä en tråd. Du kan också fästa ett trästycke på tvären på baksidan av holken för att på det viset kunna knyta fast holken.

Om trädet är eget och du vet vad som skall hända med det i framtiden kan du också spika eller skruva fast holken. Gran och tall utsöndrar snabbt kåda runt hålet och lider inte av det. Spikar kan däremot ställa till det om man exempelvis sågar trädet till ved, och främmande skog skall man naturligtvis inte skada.

3. Upphängningsmaterial

Koppartråd med plastöverdrag passar bra för att fästa mindre fågelholkar. Även datakablar, exempelvis nätverkssladdar fungerar bra. Koppartråden inuti tänjer lite vid varmare väder, och plastöverdraget hindrar tråden från att skära in i trädet. Ju mindre och lättare holkar, desto tunnare kablar.

Fågelholkens vikt håller den på plats, trots att det kanske inte finns en gren att knyta fast vid. Se bara till att knuten är tillräckligt stadig och inte löper.

4. Upphängningshöjden

Om fågelholkarna hängs upp i skogen där man inte behöver ta i beaktande att människor kan störa fåglarnas bobyggande räcker det med axelhöjd. I lite livligare områden kan det vara bra med en stege, så att holkarna kommer så högt upp att de får vara ostörda. Fåglarna bygger sina bon lika bra i lägre grenar som i de högre, men det är onödigt att klättra flera meter upp i trädet.

Carola Juselius rättar till en fågeholk.
Bildtext Lyft holken loss från trädet med jämna mellanrum.
Bild: Yle / Ted Urho

5. Ta i beaktande att trädet växer

Det lönar sig att placera knuten ovanför själva fågelholken. På det viset kan trädet växa, och bara genom att lyfta på fågelholken en aning så får man utrymme för ett grövre träd. Kontrollera att holken är lämpligt fäst varje år då du rensar ur den.

6. Goda förutsättningar för bobygge

Genom att peta in ett par grenar bakom holken så att den inte är fast mot stammen, så undviker du att vatten rinner ner i holken.

Fågelholk fäst med kabel
Bildtext Grenar bakom holken murknar och ger lite utrymme att växa
Bild: Yle

Det finns också andra sätt för att hålla fågelungarna torra, till exempel vid valet av träd. Björk bör undvikas om det finns andra träd i närheten. Björkens stam är så slät så vatten lätt rinner ner längs ytan och mot holkens bakstycke. En regnig sommar är holken hela tiden fuktig och kall för fågelungarna, och en fuktig holk murknar också snabbare.

Väderstrecket är inte så viktigt, men att hänga upp holken så att den hela tiden är i solljus är inte att rekommendera. Ett skuggigt söderläge är annars lika bra som något annat väderstreck.

7. Kom ihåg utflyttningen

Man måste också ta i beaktande att det skall vara säkert för fåglarna att flytta ut ur boet. Det tar ett tag innan de lär sig flyga ordentligt. Fram till dess behöver de lite skyddande undervegetation. En välklippt gräsmatta ger inget skydd mot kråkor och liknande. Buskage erbjuder också en hel del insekter som fågelungarna kan öva på då de skall lära sig att skaffa mat på egen hand.

Om du vill hänga upp holkar för andra fåglar än de mest vanliga som finns runthusknuten, bör du ta i beaktande arternas särdrag. Exempelvis knipungarna hoppar ut ur holken strax efter att de kläckts. De små dunbollarnas mjuka skelett klarar av även lite högre fall, så länge det inte finns vassa stenar och stubbar på marken.

Däremot är det viktigt för knipan att inflygningen är fri från hinder. Rutten skall vara utan grenar eller buskar framför holken.

8. Rengöring av holken förlänger dess livstid

Holkarna bör putsas årligen. Det rekommenderas att man gör det under vintern, då det ännu är kallt och loppor och andra kryp är i dvala. De biter även människor och kan överföras till husdjur. Rester av gamla bon bör städas bort från gårdsplanen av samma orsak.

En välbyggd och ordentligt fastsatt holk kan hålla i upp till trettio år, men även fågelholkar som bara är uppe ett par år är till stor hjälp för våra fåglar.

Tapani Saimovaara, ordförande vid Päijänne-Tavastlands ornitologiska förening står för expertisen.
Ursprungsartikeln är skriven för Yle luonto av Pirjo Koskinen