Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lokal källa bakom höga cesiumhalter i Helsingfors?

Från 2016
Uppdaterad 08.03.2016 18:07.
Masugnen i Ovakos fabrik i Koverhar
Bildtext En olyckshändelse vid ett stålverk kan ligga bakom de förhöjda cesium halterna i Helsingforsluften
Bild: YLE/ Helena Rosenblad

Det är fortfarande ett mysterium för Strålsäkerhetscentralen STUK varför man uppmätte förhöjda halter av cesium i Helsingfors nyligen.

Det var på torsdagen och fredagen som de förhöjda värden av det radioaktiva ämnet cesium uppmättes på Strålsäkerhetscentralens tak i Kasåkern i Helsingfors. Värdet var tusenfalt jämfört med det normala, men halten var inte skadlig.

Nu har de övriga sju mätstationernas luftfilter analyserats och resultaten visar att det bara är i Helsingfors som cesiumhalterna varit höga.

- Vi behöver mera information för att kunna säga exakt varifrån utsläppet kommer, säger Mikael Moring, överinspektör på STUK.

Inte heller i Sverige har man uppmätt några förhöjda cesiumvärden i luften.

Samtidigt visar analyserna att cesium halterna igen sjönk på veckoslutet i Helsingfors.

- Det kan tyda på att utsläppet kommer från näromgivningen, antyder Moring.

Men vid STUK vill man inte i det här skedet spekulera i vem som är skyldig till utsläppet.

Svensk forskare tippar på stålverk

I Sverige är man på Totalförsvarets forskningsinstitut mer villig att spekulera i vad som kan ha orsakat utsläppet.
Johan Kastlander som är forskare på forskningsinstitutet tror att de förhöjda cesiumhalterna kan komma från industrin.

- Min första tanke är att det har varit ett mindre utsläpp, till exempel en olyckshändelse vid ett stålverk.

Mikael Moring på finländska STUK medger att det är möjligt, eftersom industrin använder sig av ämnet cesium-137 i sin produktion.

Moring påpekar att industrin använder sig av stål som innehåller cesium, men att det i normala fall inte ger några utsläpp.

- Ifall industrins stålkällor hamnat på villovägar och smälts ner finns det en möjlighet att de kan ge förhöjda cesiumhalter i luften, säger han.

Diskussion om artikeln