Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Jouni Piippo: "Lappträsk erbjuder bättre möjligheter för mina visioner"

Från 2016
Uppdaterad 09.03.2016 18:59.
Jouni Piippo, rektor vid Lovisanejdens högstadium.
Bildtext Rektor Jouni Piippo
Bild: Yle/Isa Grönholm

Orsakerna till att Jouni Piippo slutar som rektor för Lovisanejdens högstadium efter bara knappt två års anställning är många.

Piippo valdes av kommunstyrelsen till ny bildningsdirektör i Lappträsk på måndag kväll. Totalt 14 personer sökte tjänsten.

- Jag vill inte i det här skedet gå in på alltför många detaljer. Huvudorsaken till att jag sökte tjänsten är ändå att mitt sätt att arbeta stämmer bättre överens med strategin i Lappträsk och deras sätt att arbeta och leda, säger Piippo.

Piippo valdes till rektor för Lovisanejdens högstadium i april 2014. Till Lovisa kom han från Pälkäne, där han arbetade som rektor.

Skolnätsutredningen

På en direkt fråga om det är Lovisa stads mångåriga roende och hopande med skolnätsutredningar som är en delorsak till att han söker sig bort, svarar Piippo att han har stor förståelse för att utredningar görs.

- Skolnätsutredningarna kommer man nog aldrig ifrån. Det är klart att en stad eller en kommun alltid bör se över sina processer. Vissa saker har kanske ändå inte fungerat så bra i Lovisa när det kommer till utredningarna.

Lappträsk vågar

Att Jouni Piippo är försiktig i sina uttalanden är förståeligt. Det har enligt Piippo tidigare hänt otäcka saker, som han uttrycker det, när människor inom staden har uttalat sig offentligt om olika händelser.

- Det har blivit en underlig norm i Lovisa att på vissa punkter göra på ett visst sätt. Den normen, att det är acceptabelt att bete sig på ett visst sätt, borde man bryta.

I Lappträsk är klimatet ett annat, anser Piippo. Där vågar man göra saker på sitt eget sätt.

- Vågar man det, skapar man en grund till förbättring. Det gynnar alla i längden. Det behöver inte vara så att man tidigare har gjort fel saker, men man har gjort rätt saker alltför länge, säger Piippo.

lek på skolgård
Bildtext Kapellby skola är den svenskspråkiga lågstadieskolan i Lappträsk.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Fungerar bra

I Lappträsk finns två finskspråkiga lågstadieskolor och en svenskspråkig lågstadieskola.

De svenskspråkiga högstadietjänsterna köps av Lovisa stad och de finskspråkiga högstadietjänsterna köps av Kouvola. Finns det orsaker att i framtiden se över den här modellen?

- Vad jag vet har det nog fungerat bra, men jag måste nog sätta mig bakom mitt skrivbord först för att kunna uttala mig i detalj. Visst har jag vissa tankar redan nu om olika detaljer och lösningsmodeller, säger Jouni Piippo.

Mera byråkrati

Att bli bildningsdirektör måste väl ändå betyda mera byråkrati i jämförelse med den action som det innebär att vara rektor för en högstadieskola?

- Visst kommer det att bli mera beredning och fördjupning i paragrafer, men jag tror nog personligen att Lappträsk kommer att kunna erbjuda mig en bättre möjlighet att förverkliga mina visioner. De verkar ligga rätt så nära de visioner som Lappträsk kommun har, säger Piippo.

Jouni Piippo har över 20 års erfarenhet av lärande på olika stadier och med olika åldersgrupper.

- Att överhuvudtaget söka tjänsten som bildningsdirektör i Lappträsk var ett mycket svårt beslut att ta. Jag kommer nog att sakna både elever och lärare vid Lovisanejdens högstadium.

Bildtext Lovisanejdens högstadium
Bild: YLE / Hanna Othman

Nya utmaningar

Bildningsdirektören i Lovisa, Thomas Grönholm, säger att det är ledsamt att Piippo avgår.

- Nu känner jag inte till orsakerna till att han söker sig bort, men det är nog förståeligt att han vill söka nya utmaningar. Det är trevligt för Jouni Piippo, medan det förorsakar extra huvudbry för Lovisa stads utbildningssektor, säger Grönholm.

bildningsdirektören i Lovisa - Thomas Grönholm
Bildtext Bildningsdirektör Thomas Grönholm.
Bild: YLE/Stefan Härus

Två alternativ

Om Jouni Piippo väljer att ta emot tjänsten som bildningsdirektör i Lappträsk, gäller det för Lovisa stad att antingen så snabbt som möjligt hitta en ersättare eller att sköta rektorskapet på tillfällig basis under den tid som är kvar av vårterminen.

- Vi måste fundera på om vi väljer att lediganslå tjänsten genast eller väljer att sköta det hela med interna arrangemang under våren, säger Grönholm. Det händer och sker inom det kommunala. Ingenting är mera konstant än förändringen.

Diskussion om artikeln