Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska skarvarna bort från Byön i Hangö

Från 2016
En bild av skog där skarven häckar. Lite grönt i förgrunden.
Bildtext Skarvarnas avföring skadar skogen.
Bild: Finlands miljöcentral

Antalet skarvar på Byön i Hangö har ökat explosionsartat. För att bli av med skarvarna ger Närings- trafik och miljöcentralen nu undantagslov att fälla träden som fåglarna brukar häcka i.

Om träden inte fälls under våren 2016, måste arbetet skjutas upp till vintern 2016-2017, slår NTM-centralen fast. Det här för att trädfällningen inte ska infalla under fåglarnas häckningstid.

Lovet gäller också gråhäger

För att fälla träden krävs ett undantagslov eftersom skarven är fridlyst enligt lag. Eftersom skarvbon och gråhägerbon är svåra att skilja från varandra gäller lovet också gråhägerbon.

Skarvbeståndets storlek, områdets naturvärde, det geografiska läget samt skadorna skarvarna har förorsakat och kommer att förorsaka på skogen är faktorer som NTM-centralen baserar sitt beslut om undantagslov på.

Flera hundra nya par på några år

På fyra år har de häckande paren ökat i antal från 6 till 300. Finlands frikyrka som ansökt om undantagslovet hoppas att skarvbeståndet flyttar till ett lämpligare område då träden fälls.

Ett område på 1 hektar är totalförstört och ett område på 1,5 hektar är delvis förstört på Byön. I närheten av området finns flera sommarstugor .

Skarvkacka på stugtaket

Den närmaste fritidsstugan finns 50 meter från området där skarvarna häckar.

En del av skarvbona är så nära stugan att det faller avföring från bona på stugtaket. Skarvungarnas läten hörs också tydligt till stugan. Dessutom minskar trivseln på grund av lukten.

Skarvarna bedöms ha påverkat stugans värde. Skarvarna skadar också skogen och skogsbruket, uppger NTM-centralen i sin motivering till lovet att fälla träd.

Byön är cirka 118 hektar stor. Skarvkolonin finns på Långholmen i östra ändan av ön. Det är den enda skarvkolonin i Finland som häckar på en över 5 hektar stor ö, uppger Finlands miljöcentral. Miljöcentralens experter besökte platsen i juni 2015.

Diskussion om artikeln