Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Full strid i riksdagen om Forststyrelsen

Från 2016
Uppdaterad 10.03.2016 07:58.
Skogsmaskin i Illbyskogarna
Bildtext Planerna på ett affärsverk för Forststyrelsens ekonomiskogar väcker häftig debatt
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Det omstridda förslaget om Forststyrelsen behandlas slutgiltigt av riksdagens jord- och skogsbruksutskott på torsdagen. Förslaget går uppenbarligen igenom med regeringspartiernas och Svenska folkpartiets röster. De anser att det är viktigt att det centrala innehållet i lagen, EU:s krav på bolagiseringen av Forststyrelsens affärsverksamhet, godkänns av hela riksdagen ännu den här månaden.

Flera miljöorganisationer och vänsteroppositionen protesterar. På nätet har över 120 000 personer undertecknat en adress mot bolagiseringen. De befarar att nationalegendom som har bolagiserats också kan säljas ut.

Frän debatt om bolagiseringen

Den exceptionellt fräna debatten om bolagiseringen av Forstyrelsen går på högvarv. I morgon är det meningen att riksdagens jord- och skogsbruksutskott godkänner sitt betänkande om lagen. Och säger ja till bolagiseringen av Forststyrelsens virkeshandel. Bolaget ska uppfylla marknadsmässiga krav, alltså också i teorin kunna gå i konkurs.

Enligt regeringen är det viktigt att riksdagen godkänner det nya affärsverket ännu den här månaden, innan EU:s nya upphandlingsdirektiv träder i kraft i april. Direktivet omöjliggör nämligen ett statligt monopol som idkar virkeshandel.

"Finlands natur bolagiseras"

Regeringspartiernas försäkringar om att bolagiseringen inte utgör en anledning till oro övertygar inte flera miljöorganisationer, eller största delen av oppositionen.

På nätet har en adress mot bolagiseringen samlat över 120 000 namnteckningar på cirka två veckor. Enligt adressen innebär affärsverket en bolagisering av Finlands natur. Att en försäljning av aktier i Forststyrelsens virkeshandelsbolag kräver tillstånd av riksdagen garanterar enligt adressen inte att skogarna bevaras för kommande generationer. Politiska beslutsfattare har också tidigare sålt naturrikedomar till internationella investerare, säger adressen.

Regeringen: Naturens mångfald inte hotad

Jord- och skogsbruksminister och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) har försäkrat att avsikten inte är att bolagisera Finlands natur, eller sälja ut nationalegendom. Också i framtiden kan statens mark utnyttjas för rekreation, och Tiilikainen lovar också att naturens mångfald garanteras.

Ett oppositionsparti som förstår regeringen är SFP. Riksdagsman Mats Nylund sitter i jord- och skogsbruksutskottet, och han anser miljöorganisationernas oro obefogad.

- Inte är miljön hotad, för inte beror skyddet av miljön på om vi stiftar en lag om hur Forststyrelsen förvaltar ekonomiskogar, säger Nylund.

Ordförandena för regeringspartiernas riksdagsgrupper, Matti Vanhanen (C), Sampo Terho (Sannf) och Arto Satonen (Saml) försäkrade i dag att statens mark- och vattenområden också i framtiden står under statlig kontroll. Meningen är inte att sälja eller överföra de här markerna till det nya bolaget.

Vänsterledamöterna Markus Mustajärvi och Jari Myllykoski anser att EU inte ställer krav på en bolagisering. Gruppledarna vilseleder därför medborgarna.

- Samlingspartiet är ideologiskt redo att bolagisera allt. Centern köpslår om vad som helst, medan tidigare EU-kritiska Sannfinländarnas kappvändning är fruktansvärd, säger Mustajärvi och Myllykoski.

De grönas ordförande Ville Niinistö har varit lika kritisk, och talat om "en centerpartistiska landsbygdsgubbars bluff".

Oppositionen: Miljöförvaltningen skärs ner

Oppositionen och miljöorganisationerna är speciellt oroade över planerna att - med EU-kravet som täckmantel - förverkliga en organisationsreform som suddar ut gränserna mellan det businessmässiga och de offentliga förvaltningsuppgifterna. Till de sistnämnda hör bland annat nationalparkerna och skyddsområden.

Till exempel Natur och Miljö kräver att den del av organisationen som sköter offentliga förvaltningsuppgifter också i framtiden är underställd miljöministeriet, och att dess chef inte är underställd affärsverket.

- Det säkerställer en balans mellan de sinsemellan motstridiga intressena som gäller vård och användning av statens vatten- och markområden, säger Natur och Miljö i utlåtandet om propositionen.

Särskilt inom Centern finns önskemål om att begränsa de uppgifter som den autonoma enheten Naturtjänster har i dag. Naturtjänster förvaltar områden där krav på ekonomisk vinst inte ställs. Det är alltså rekreation och biologisk mångfald som står i fokus.

Enligt miljöorganisationer som Finlands naturskyddsförbund och Suomen Latu innebär Centerförslaget att miljöförvaltningen körs ner.

Organisationerna ställer sig också skeptiska till att regeringen föreslår en tredje kategori, utöver ekonomiskogarna och de offentliga förvaltningsuppgifterna. Hit skulle bland annat allmänna vattenområden höra. Natur och Miljö befarar att det leder till en hårdare exploatering av vattenområdena, med negativ inverkan på rekreation och naturvård.

Diskussion om artikeln