Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgås interna hyror höjs – ”Det måste bli ett slut”

Från 2016
Uppdaterad 10.03.2016 07:25.
Korridor i Ströhö
Bildtext Borgås bildningssektor betalar interna hyror för skolbyggnaderna, också då de står tomma på sommaren och under jullovet.
Bild: Yle/Madeleine Boström

Borgå stad höjer sina interna hyror med 20 procent från och med nästa år. Bildningsnämndens ordförande är rädd för att det leder till nya nedskärningar i verksamheten.

Enligt ett förslag ska Borgå höja sina interna hyror med ungefär 20 procent, alltså så att månadshyran stiger från 10,40 euro till 12,40 euro per kvadratmeter.

Staden äger många fastigheter och tanken är att den interna hyran ska täcka alla kostnader som uppstår under fastigheternas livstid. Hit hör till exempel kostnader för underhåll och reparationer.

Orsaken till att man vill höja hyrorna är enligt finansdirektör Raija Vaniala att de inte har täckt alla kostnader – staden har gått ungefär fem miljoner euro på minus.

Det nya systemet ska vara enkelt och tydligt, och hyresnivån ska motsvara de verkliga kostnaderna.

Det nya systemet ska också uppmuntra sektorerna till att använda sina lokaler mer effektivt och att göra sig av med lokaler som har blivit onödiga eller som inte används fullt ut.

― Raija Vaniala

En vanlig Borgåbo kommer troligtvis inte att märka av förändringarna då de kanske träder i kraft från och med nästa år.

– Men indirekt handlar det om att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt och att hålla den gemensamma egendomen i skick, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

"En skatteutjämningsbank"

Bildningsnämndens ordförande, Ulf Backman (SFP), hör till dem som tidigare har kritiserat Borgås system med interna hyror.

De interna hyrorna utgör åtta procent av Borgås totala budget, men skillnaderna mellan sektorerna är stora i dagens läge. Andelen av bildningssektorns budget är ungefär 17 procent.

Det är också bildningssidan som har varit mest kritisk.

– Den största stötestenen har varit att de interna hyrorna har blivit en skatteutjämningsbank i stadens ekonomi, säger Backman.

Exempelvis har bildningssektorn fått tillbaka mindre pengar i form av underhåll och reparationer av skol- och dagisfastigheter än vad den har betalat i interna hyror.

"Kan inte kasta ut folk i baracker"

Backman är skeptisk till förslaget att höja de interna hyrorna.

Han menar att det troligtvis betyder att ramarna stramas åt igen, vilket i sin tur kan leda till att bildningssektorn igen måste skära ner på sin verksamhet med miljoner euro.

– Det måste bli ett slut på nedskärningarna i bildningens pengar.

Backman säger att sektorerna måste kompenseras fullt ut om de interna hyrorna höjs.

– Vi kan inte bara kasta ut folk i baracker hela tiden. Reparationer och underhåll måste utföras i tid.

Enligt finansdirektör Raija Vaniala ska förändringarna i den interna hyran kompenseras i sektorernas budgetram under övergångsskedet.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula säger att tanken är att ingen ska behöva lida för att systemet förändras.

Ska göra hyrorna mer stabila

Finansdirektör Raija Vaniala berättar att systemet med interna hyror har fått kritik för att hyrorna plötsligt kan höjas från ett år till ett annat.

Tanken med förändringsförslaget är att hyrorna ska vara stabila. Det görs bland annat genom att räkna ut reparationshyran på basen av de olika fastigheternas tekniska värde.

Det tekniska värdet har att göra med hur gammalt och slitet ett hus är. Ju mer slitet ett hus är, desto lägre blir det tekniska värdet.

Det tekniska värdet ökar hela tiden

Bildningsnämndens ordförande Ulf Backman tror inte att förändringen sätter stopp för höjningar av den interna hyran.

Snarare ökar det tekniska värdet hela tiden.

– Vi har flera skolor och daghem som sitter i baracker nu och när de nya byggnaderna blir färdiga så höjer det på värdet av byggnadsmassan. Slutsumman för den interna hyran stiger den vägen.

Backman säger att staden kanske lovar en viss kompensation för de stigande hyrorna nu, men att det inte har så stor betydelse i längden.

Han tror också att om det finns några sektorer som ännu inte fått lida på grund av systemet, så kommer de att få göra det i och med en eventuell förändring.

Bildningen har fått stryk flera år efter varandra, och får inte någon som helst kompensation längre. Ändå ska vi klara av att sköta den lagstadgade verksamheten.

― Ulf Backman

På grund av att man betalar mer för väggarna har bildningen i stället fått bolla med den övriga budgeten för att lyckas hålla verksamheten i gång.

Just nu ingår idrottslokalerna inte i systemet med interna hyror. Idrottsväsendet sköter underhåll och reparationer i sina egna lokaler, medan lokalitetscentralen tar hand om större reparationer.

En arbetsgrupp ledd av finansdirektör Raija Vaniala har kommit med förslaget om att ändra systemet för interna hyror från 2017.

Stadsstyrelsen behandlar förslaget den 14 mars. Sedan ska ännu nämnderna och affärsverkens direktioner ge sina egna utlåtanden.

Diskussion om artikeln