Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Bristfällig svenska hos Ajovarma?

Från 2016
Uppdaterad 11.03.2016 11:18.
Ajovarmas webbplats
Bildtext På finska "muokkaa varausta" (ändra bokning), på svenska "hämta bokning"

En tipsare har varit i kontakt med Yle Spotlight gällande Ajovarma, företaget som administrerar körkortsrelaterade tillstånd.

Tipsaren skriver: Ajovarma Oy, dotterbolag till brittiskägda A-katsastus administrerar bl. a. Trafis körkortsrelaterade tillstånd. Svensk service är på undantag; dessutom vinner Ajovarma Oy upphandlingarna av dessa tjänster på grund av utebliven konkurrens. Upphandlingen riktas enbart till rikstäckande organisationer, av vilka ingen utöver S-gruppen, K-gruppen eller Alko fyller kriterierna. Ingen av dessa sysslar i rätt bransch, som bekant. Skulle vara läge för genomgående granskning, eftersom den billigaste offerten (den enda) vinner...

Ajovarma-lapp på finska och engelska
Bildtext Ajovarma-lapp med text på engelska och finska
Bild: Privat

Första koll 10.3: Vi är i kontakt med med Trafi för att begära ut offertförfrågan. Där står det tydligt att språklagen ska följa;

Serviceproducenten ska erbjuda service i enighet med Språklagen (423/2003). Det ska också vara möjligt att få betjäning på engelska." (egen översättning)

Det innebär att Ajovarma ska leva upp till bland annat Språklagens 23:de paragraf;

"Myndigheterna skall i sin verksamhet självmant se till att individens språkliga rättigheter förverkligas i praktiken.

En tvåspråkig myndighet skall betjäna allmänheten på finska och svenska. Myndigheten skall både i sin service och i annan verksamhet utåt visa att den använder båda språken."

Det exempel som vår tipsare har skickat in tyder på att Ajovarma kan ha problem att leva upp till vad lagen kräver.

Tipsaren undrar också om upphandlingen. Då Trafi upphandlade de här tjänsterna delades landet in i 13 olika områden. Totalt kom det in 21 olika offerter. Ett konsortium bestående av A-katsastus Group och tre dotterbolag Ajovarma, A-katsastus och Yksityiset K-asemat tog hem alla 13 områden. Konsortiet var enda budgivare på sex stycken av områdena.

Den enskilt viktigaste kriteriet under upphandlingen var priset. Priset stod för 70 procent av bedömningen och kvaliteten 30 procent.

Vi har bett Ajovarma om en kommentar gällande språkaspekterna. Artikeln uppdateras då vi har den.

Har du upplevt problem med svenskan vid Ajovarma? I så fall kan du hjälpa oss framåt genom att vara i kontakt.

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.