Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kvarnåsen gallras för trädens och Lovisabornas skull

Från 2016
Uppdaterad 11.03.2016 08:54.
gallring av tallar på kvarnåsen i lovisa 10.03.16
Bild: Yle/Stefan Härus

För drygt ett år sedan körde Lovisa stads skötselprojekt på Kvarnåsen i gång. Då gallrade man den södra delen av området. I torsdags började arbetena på den norra delen av Kvarnåsen.

Gallringen görs både för trädens och Lovisabornas skull. De yngre träden behöver få ljus och Lovisaborna vill kunna se Lovisaviken mellan stammarna.

På många platser har utsikten nämligen vuxit igen.

- Det är ett mycket speciellt och intressant projekt att som omväxling få städa upp Lovisabornas vardagsrum och konditionssal. Normalt arbetar vi främst i ekonomiskogar, säger Roger Wide, vars företag sköter uppdraget.

roger wide på kvarnåsen i lovisa 10.03.16
Bildtext Roger Wide
Bild: Yle/Stefan Härus

Lovisas Central Park

Man kunde kanske lite tillspetsat säga att Kvarnåsen är för Lovisaborna det som Central Park är för New York City.

Det är inte alla städer som har ett så fantastiskt rekreationsområde mitt i stan.

- Märkligt nog är det inte alla Lovisabor som känner till Kvarnåsen. Senast för någon dag sedan hörde jag om en Lovisabo som bott här i 15 år men som aldrig varit uppe på Kvarnåsen, säger Wide.

roger wide, jouni suvisaari och lauri tiainen på kvarnåsen i lovisa
Bildtext Roger Wide från företaget WideSkog, samt Jouni Suvisaari och Lauri Tiainen från Lovisa stads parkavdelning.
Bild: Yle/Stefan Härus

Maskinen som gör allt

Projektet på Kvarnåsen sköts av en enda skogsmaskin. Den fäller trädet, kvistar stammen och kapar den i lika långa stumpar.

- När maskinen har jobbat klart påbörjas följande skede. Då kommer en så kallad skotare för att få ut det virke som ska säljas. Till sist städas området rent från kvistar, säger Wide.

skogsavverkning på kvarnåsen i lovisa 10.03.16
Bild: Yle/Stefan Härus

Små eller stora träd?

Hur bestämmer man då vilka träd som ska fällas och vilka som ska stå kvar?

- Det här är ju en lindrig gallring. Först och främst är det de mindre och sämre träden som sågas ner för att ge rum åt de större. Vi försöker skapa en så kalla flerskiktad skog här, det vill säga alla träd är inte lika höga och de ska inte heller växa i enbart två olika skikt, förklarar Wide.

varningsskylt på skogsavverkning på kvarnudden i lovisa 10.03.16
Bildtext Vid Östra Åsvägen varnas förbipasserande för fallande träd.
Bild: Yle/Stefan Härus

Orörda områden

På Kvarnåsen i Lovisa växer nästan bara tall, men på vissa platser kan det finnas enstaka granar och nedanför själva åsen finns det små bestånd av asp.

- Vi fäller inte träd överallt. Det finns rätt stora arealer där vi varken avverkar eller röjer. Precis som i normalt skogsbruk måste vi också här beakta andra aspekter, till exempel växtriket. Träden är ju bara en del av ekosystemet. Till exempel vissa områden med stora aspar och omkullfallna träd lämnar vi i naturligt tillstånd, förklarar Wide.

Projektet kommer att ta cirka två veckor i anspråk. Efter det är hela Kvarnåsen gallrad. Nästa gallring kan bli aktuell om ungefär 20 år.