Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

ECB stimulerar med sänkt ränta och ökade stödköp

Från 2016
Uppdaterad 10.03.2016 20:38.
Europeiska centralbankens ECB:s högkvarter i Frankfurt.
Bild: EPA/BORIS ROESSLER

Europeiska centralbanken sänker sina styrräntor och ökar köpen av värdepapper från marknaden. Den ekonomiska situationen är så dålig med låg tillväxt och negativ inflation att ECB tar till ett tyngre artilleri den här gången. Räntesänkningarna sänkte genast eurons värde.

Den viktigaste styrräntan sänks från 0,05 procent till 0,00 procent från 16 mars. Utlåningsräntan sänks med 0,5 procentenheter till 0,25 procent. Depositionsräntan fortsätter att sjunka längre in på negativa sidan då den sänks från -0,3 procent till -0,4 procent.

Depositionsräntan är den ränta som bankerna tvingas betala till centralbanken för de reserver som bankerna måste deponera i centralbanken. I normala fall betalar ECB positiv ränta på de deponerade medlen, men nu då räntan är negativ tvingas bankerna i stället betala till centralbanken.

- Det är bra att ECB inte gick längre i sina räntesänkningar, säger chefsekonom Reijo Heiskanen vid OP-gruppen. Ytterligare räntesänkningar skulle inte ha lett till ökad kreditgivning.

Reijo Heiskanen, OP-gruppens chefsekonom
Bildtext Reijo Heiskanen, chefsekonom vid OP-gruppen.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Låg ränta ännu länge

Enligt Heiskanen har räntebesluten knappt någon betydelse alls för enskilda människor eftersom euriborräntorna redan en tid har varit negativa. En ytterligare sänkning skulle inte ha påverkat räntan på bostadslånen till exempel. Betydelsen av det här paketet ligger främst på företagssidan, säger Heiskanen. Men de låga räntorna kommer finns länge ännu.

- Räntorna kommer att förbli låga, mycket långa under en lång period, ännu länge efter det att vi har slutat köpa värdepapper, sade ECB-chefen Mario Draghi.

Men ett annat uttalande av Draghi på presskonferensen fick kurserna att falla:

- Med dagens perspektiv och med beaktande av hur våra åtgärder påverkar tillväxt och inflation, väntar vi oss inte att det skulle bli nödvändigt att sänka räntorna ytterligare.

Obligationsköpen utvidgas

Från början av april kommer ECB att öka köpen av obligationer från marknaden. ECB använder nu 60 miljarder euro per månad för att köpa obligationer. Nu stiger de månatliga köpen till 80 miljarder. Dessutom luckras reglerna upp när det gäller vilken typ av värdepapper ECB kan köpa. I praktiken innebär detta att ECB börjar köpa också företagsobligationer

I juni införs ett nytt instrument, riktade långsiktiga återfinansieringsoperationer som kan ha en ränta som är så låg som depositionsräntan, det vill säga negativ. Det är frågan om förmånliga lån som bankerna kan få av ECB för att uttryckligen finansiera företagens investeringar. Om banken lånar vidare pengrna till företagens investeringar kommer ECB till och med att betala bankerna 0,4 procent för lånen som har en löptid på fyra år. Och ju mera bankerna lånar av ECB för att låna vidare till företagen, desto mera kan de låna.

ECB:s åtgärdspaket beror på långsammare återhämtning än väntat, säger Martin Paasi vid Nordnet. - Spela upp på Arenan

Positivt för företagsfinansieringen

- Jag ser mycket postivt på ECB:s paket. Särskilt det att företagsfinansieringen blir lättare med det utvidgade köpprogrammet och genom de riktade lånen till bankerna, säger Reijo Heiskanen, chefsekonom på OP-gruppen.

Tanken med de här åtgärderna är att öka likviditeten och skapa bättre finansieringsmöjligheter för produktiva investeringar. Trots att ECB redan har köpt obligationer för omkring 700 miljarder euro har inflation, konsumtion och tillväxt inte tagit fart. Risken finns att ECB:s mål om en inflation strax under två procent inte nås på länge. Förra månaden låg inflationen inom eurozonen på minus 0,2 procent.

De första marknadsreaktionerna på ECB:s beslut var positiva. Bankaktierna inom eurozonen steg med sex procent (Euro STOXX Bankindex). Också övriga aktier steg till en början, men sjönk snabbt igen efter Draghis uttalande att det knappast blir nya räntesänkningar i framtiden.

Diskussion om artikeln