Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dåligt arbetsklimat bland förtroendevalda i Lojo

Från 2016
Uppdaterad 11.03.2016 18:42.
Lojo stadsfullmäktige
Bildtext Arbetsklimatet är inte det bästa i stadsfullmäktige i Lojo. (Arkivbild från oktober 2015).
Bild: yle/Nicole Hjelt

Stadsfullmäktige- och styrelseledamöterna i Lojo verkar inte vara särskilt nöjda med arbetsklimatet hos de förtroendevalda. Det framgår ur den självvärdering förtroendevalda i staden har gjort.

Lojo anlitade konsultföretaget FCG Koulutus för att klargöra arbetsklimatet hos politikerna i staden.

I självvärderingen skulle ledamöterna i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Lojo bedöma sin verksamhet, uppnådda resultat, arbetsmetoder och behovet att utveckla verksamheten.

Fullmäktigeledamöterna hittade rätt många saker som inte fungerar på bästa möjliga sätt.

Alltför långa möten

Bland annat alltför långa möten och ineffektivt arbete på fullmäktigemötena var saker som fullmäktigeledamöterna fäste uppmärksamhet vid.

Också det att ledamöterna inte följer de gemensamma spelreglerna eller alltid visar respekt för varandra ser politikerna som en dålig sak.

Fullmäktigeledamöterna kunde inte bedöma om beredningstexterna är tydliga och väl beredda.

Hur bra samarbetet mellan de olika grupperingarna i fullmäktige eller samarbetet mellan stadsstyrelsen och fullmäktige fungerar kunde man inte bedöma på alla punkter.

Större påverkningsmöjligheter

De som deltog i självvärderingen anser sig behöva större påverkningsmöjligheter för att förbättra livskraften och för att utveckla näringsverksamheterna.

Stadshuset Monkola i Lojo
Bildtext Samarbetet mellan stadsdirektören och stadsstyrelsen uppfattat som gott.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Fullmäktiges ordförande borde koncentrera sig mera på att utveckla samarbetet mellan de politiska grupperna.

I väldigt många svar efterlystes ett större förtroende inom fullmäktige. Ett starkare strategiskt grepp i ärenden lyftes upp som en centralt viktig sak bland ledamöternas svar.

Som sina viktigaste arbetsmetoder ser fullmäktigeledamöterna informationsmöten, den egna gruppens möten och utbildningen av förtroendevalda och beredarnas diskussioner med ordförandena.

Styrelsen fokuserar på småsaker

I stadsstyrelsens självvärdering upplevdes möjligheterna att påverka och att styra serviceproduktionen som de mest lyckade delområdena i arbetet.

Också styrelseledamöterna påpekade om en del saker som inte fungerar bra i arbetet.

Styrelseledamöterna tycker att arbetet alltför mycket fokuserar på småsaker, de stora helheterna beaktas inte tillräckligt.

Det riktas också för mycket uppmärksamhet mot de inkorporerade kommunerna. Kommunsammanslagningarna har medfört ökat så kallat valfläsk.

Förhållandet mellan stadsdirektören och styrelsen uppfattas som sakligt. Det samma gäller kontakterna till media.

Samarbetet kunde vara bättre

Däremot upplever styrelsemedlemmarna att samarbetet mellan fullmäktige och styrelse kunde vara bättre. Samarbetet mellan styrelsen och nämnderna kunde också vara bättre.

Styrelseledamöterna sätter sig inte tillräckligt bra in i de olika ärendena som behandlas och de förbinder sig inte vid besluten efter omröstningar.

Styrelseledamöterna vill se större uppskattning ledamöterna emellan. Också tjänstemännens arbete borde respekteras mera slår man fast.

Självvärderingen gjordes i januari. I februari ordnades workshops för de förtroendevalda.

Stadsstyrelsen i Lojo antecknade resultaten av självvärderingen för kännedom på sitt möte på torsdagen (10.3).

Diskussion om artikeln