Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lantbrukarna: Regeringen ansvarig för böndernas belägenhet

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 10:09.
Både stora och små på marsch - Spela upp på Arenan

Närmare 4 000 bönder med omkring 600 traktorer från hela landet samlades till en stor manifestation på Senatstorget i Helsingfors i förmiddags.

Lantbruksproducenterna protesterar mot klart försämrad lönsamhet för dem som förser finländarna med inhemska livsmedel. Läget betecknas som det sämsta någonsin under EU-medlemskapet.

Sjunkande världsmarknadspriser, störningar i handeln med Ryssland och nedskärningar i jordbruksstöden har lett till ekonomiska problem på många gårdar.

Arg Sibbobo

Karl-Erik Oljemark från Sibbo var en av de första som anlände till Senatstorget med sin traktor på förmiddagen. Han tycker att demonstrationen borde ha hållits redan mycket tidigare. Måttet är nu rågat.

- Inga förbättringar har skett. Nu är gårdarna i kris på grund av låga producentpriser och fortfarande outbetalda stöd för fjolåret. Ett krisstöd skulle behövas.

Karl-Erik Oljemark från Sibbo på bondeprotest 2016
Bildtext Karl-Erik Oljemark var en av de första som parkerade sin traktor på Senatstorget.
Bild: Yle/ AG Karlsson

Oljemark är inte blyg med att säga sin åsikt om vem det är som bär ansvaret för situationen.

- Nog måste vi förstå att det är regeringen som inte förstår sig på det här. Och Landsbygdsverket Mavi är helt inkompetent på det vad dom gör.

Anna Alm, Raseborg - Spela upp på Arenan

Landsbygdsverkets överdirektör petas

Bönderna skrämde tydligt upp regeringen ordentligt. Vid middagstid på fredag meddelade jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen (C) att Jord- och skogsbruksministeriet ska ta ett fastare grepp när det gäller styrningen av Landsbygdsverket Mavi.

Mavis nuvarande överdirektör Leena Tenhula sitter kvar på sin post till årsskiftet, men verket får en ny projektdirektör som ansvarar för utbetalningarna till bönderna.

Landsbygdsverkets främsta uppgift är att betala ut jordbruksstöd korrekt och i tid.

- Vi måste få ansökan om stöd, övervakningen och datasystemen att fungera, uppger Tiilikainen.

Tusentals bönder protesterade mot nedskärningar
Bild: Yle/Karita Kehikoinen

En källa till demonstranternas missnöje inför manifestationen var just att Mavi skjutit fram utbetalningarna av en del av fjolårets jordbruksstöd. Tekniska problem sägs ligga bakom de uppskjutna utbetalningarna.

Sipilä: Ät mera inhemskt

Statsminister Juha Sipilä (C), som deltog i evenemanget, talade för ökad användning av inhemska livsmedel.

Förutom att konsumera mer inhemska råvaror i exempelvis storkök borde man enligt Sipilä minska på byråkratin och fundera igenom de krisfinansieringsmekanismer som kan finnas inom EU för att säkra produktionen av finländsk mat.

Regeringen på bondeprotest
Bildtext Alexander Stubb och Juha Sipilä vågade sig upp på en liten scen mitt i folkhavet.
Bild: Yle/ AG Karlsson

- I dag har jag fått höra budskap från många håll om att inkomsterna är noll, sade Sipilä.

Finansminister Alexander Stubb (Saml) sade för sin del att det var den finaste demonstrationen han någonsin upplevt.

- Man blir stum, sade Stubb.

Några eventuella krispengar lovade finansministern inte till demonstranterna.

"Regeringen ansvarar för utvecklingen"

Stefan Thölix, fullmäktigeordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, var en av dem som talade vid evenemanget på Senatstorget:

- Vi har kommit för att kräva rättvisa och erkänsla för det viktiga arbete vi utför för detta land. Vi ordnar maten på bordet åt Finlands befolkning – varje dag. Det här är ett nödrop, och det är ett desperat budskap, ett allvarligt budskap till beslutsfattarna, sade Thölix i sin öppningshälsning.

Han påpekade att också andra branscher för närvarnade protesterar mot nedskärningar, men att man i deras fall talar om ett inkomstbortfall på några procent.

Thölix ställde frågan vem som bär ansvaret för att jordbrukarnas inkomster beskurits med tiotals procent, och han svarade själv:

- Ansvaret faller på landets regering. Ansvaret faller på statsminister Sipilä och på jordbruksminister Tiilikainen.

Diskussion om artikeln