Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yles förvaltningsråds- och styrelseordförandes utlåtanden till den parlamentariska arbetsgruppen som utvärderar Yles uppdrag

Från 2016
Uppdaterad 13.03.2016 22:44.

I sina utlåtanden betonar ordförandena Yles ansvar att värna om och främja yttrandefriheten i samhället. De understryker också bolagets inverkan på den finländska kulturens mångfald.

Förvaltningsrådets ordförande Kimmo Kivelä och styrelsens ordförande Thomas Wilhelmsson gav den 4 mars sina utlåtanden till den parlamentariska arbetsgrupp som under ledning av Arto Satonen utvärderar Yles uppdrag och finansiering.

Kimmo Kivelä: Ett starkt och framgångsrikt public service-medium är sammankopplat med yttrandefriheten och mediefältets mångfald.

Förvaltningsrådets ordförande Kimmo Kivelä betonar i sitt utlåtande Yles unika ställningställning inom nyhetsförmedlings- och kulturfältet i Finland.

Han anser att Yle har och bör ha ekonomiska resurser och ett samhällsuppdrag att sörja för den finländska kulturens mångfald. Ett omfattande inhemskt utbud bör också i fortsättningen inkludera alla, och inte enbart dem som har råd att betala.

Kivelä påminner att Yle övervakas och styrs av riksdagen, men arbetar redaktionellt självständigt. Ägarstyrningen verkställs genom förvaltningsrådet, vilket bland annat fastställer riktlinjerna för Yles ekonomi och verksamhet.

Kimmo Kiveläs utlåtande till parlamentariska Yle-arbetsgruppen 4.3.2016 (pdf)

Thomas Wilhelmsson: Yles mångsidiga och omfattande uppdrag tryggar demokratin och legitimerar public service

Styrelsens ordförande Thomas Wilhelmsson lyfter i sitt utlåtande fram statens positiva skyldighet att främja medborgarnas yttrandefrihet och tillgång till information och rätten till yttrandefrihet.

Han påminner att förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle är fri opinionsbildning, en öppen offentlig debatt, fri utveckling av massmedierna samt rätten till att offentligt kritisera statsmakten är. Rundradioverksamhet bidrar till att säkra medborgarnas rätt till mångsidiga innehåll.

Enligt Wilhelmsson är det endast genom att betjäna alla publikgrupper med ett högklassigt utbud som en omfattande finansiering legitimeras. Hela mediebranschen påverkas av att public service-programmen håller hög standard.

Han anser att Yle är en föregångare som skapar och utvecklar finländsk och europeisk audiovisuell kultur och innehåll, samt mångsidigt verkställer yttrandefriheten. På så vis främjar bolaget hela samhällets väl.

Thomas Wilhelmssons utlåtande till parlamentariska Yle-arbetsgruppen 4.3.2016 (pdf)