Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

WHO: Könsnormer och fattigdom påverkar ungdomars hälsa

Från 2016
Uppdaterad 15.03.2016 10:53.
Bild från Unsplash.com
Bild: Unsplash/ Pablo Basagoiti

I en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO framkommer att rökning bland ungdomar minskat, samtidigt som kön och socioekonomiska förhållanden påverkar de ungas hälsa stort.

Antalet ungdomar som rökte för första gången som 13-åringar eller yngre har minskat anmärkningsvärt sedan år 2010, då andelen sjönk från 24 procent till 17 procent. Minskningen var störst bland flickor, där andelen sjönk från 22 procent till 13 procent. Bland pojkar är motsvarande minskning från 26 procent till 22 procent, visar den alleuropeiska WHO-undersökningen.

Även alkoholkonsumtionen hos 15-åringar har minskat sedan 2010. Andelen 15-åringar som uppgav att de dricker alkohol varje vecka har sjunkit från 21 procent till 13 procent. 15-åringar som uppgav att de blivit fulla åtminstone två gånger har sjunkit från 32 procent till 22 procent. Även om pojkar tenderar att dricka mer regelbundet än flickor har könsskillnaderna minskat med åren.

Skillnaden mellan väst och öst minskat

80 procent av dem som svarat på enkäten rapporterar att de har en hög nivå av livstillfredsställelse.

Den övergripande tillfredsställelsen med livet minskar en aning då barnen blir äldre och personer från låginkomstfamiljer rapporterar generellt om lägre nivåer av livstillfredsställelse.

Studier som gjorts sedan 2002 visar att skillnaden mellan livstillfredsställelsen bland ungdomar i Väst- och Östeuropa har minskat under åren. Livstillfredsställelsen i länder som Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Ukraina har ökat under uppföljningsperioden, även om siffrorna stabiliserats då den senaste undersökningen gjordes 2010.

Könsnormerna påverkar hälsan

WHO-rapporten täcker 42 europeiska länder samt Nordamerika och behandlar många frågor som berör ungdomar. Rapporten tar bland annat upp psykisk hälsa, kroppsbild och matvanor.

Den senaste rapporten som presenterar data från enkäterna gjorda år 2013 och 2014 fokuserar på hur ungdomarnas utveckling påverkas av kön och socioekonomiska skillnader.

Jo Inchley, som är projektets internationella koordinator, säger att rapporten visar på stora skillnader på ungdomarnas hälsa beroende på kön. Exempelvis är flickor mer benägna att äta frukt och grönsaker samt borsta sina tänder än pojkar, samtidigt som flickorna visar mer negativa självbilder och sämre psykisk hälsa.

Pojkar är däremot generellt sett mer fysiskt aktiva men har samtidigt en risk att delta i riskabla aktiviteter.

Sociala mönster påverkar många olika aspekter av hälsan.

Jo Inchley

– Flickor och barn från låginkomstfamiljer har även sämre fysisk och psykisk hälsa och får mindre motion än pojkar och barn från rikare familjer, säger Inchley.

Jo Inchley påpekar vikten i att förstå hur könsnormer och kulturella förväntningar ger influerar de ungas beteende.

– Sociala mönster påverkar många olika aspekter av hälsan. Ungdomar från mindre bemedlade familjer berättar inte bara om ohälsosamma beteenden och sämre hälsa, de har även färre sociala fördelar, så som stöd från familj och vänner.

"Unga är ingen homogen grupp"

Zsuzanna Jakab är WHO:s regionala direktör för Europa, och säger att man inte längre ska behandla unga som en homogen grupp där ett enda sätt att ingripa är det rätta för alla.

– Unga människor är rika på olikheter på samma sätt som de vuxna är, vilket måste tas i beaktande då man vill ingripa problematiken.

Diskussion om artikeln