Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Expertgrupp föreslår ökad valfrihet inom vården

Från 2016
Uppdaterad 15.03.2016 10:55.
Hälsovårdscentralens skylt i Ekenäs.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Finländarnas valfrihet inom social- och hälsovården borde öka i samband med vårdreformen, föreslår en utredningsgrupp som dryftat frågan.

Valfriheten anses kunna öka tillgången på service och bidra till att dämpa kostnadsutvecklingen. Förutsättningen för det här är att staten fattar beslut om principerna för finansieringen av tjänsteleverantörer.
Staten ska också styra verksamheten och de marknader som uppstår i och med reformen.

Ökad valfrihet innebär att den som behöver social- eller hälsovård själv får välja vem som levererar tjänsterna. Leverantören kan höra till den privata, offentliga eller tredje sektorn.

Utredningsgruppen har tagit fram fyra modeller för hur valfriheten kunde genomföras. En av modellerna skulle innebära att det i praktiken inte finns någon valfrihet. I de övriga modellerna är vissa tjänster gemensamma för alla, men övriga tjänster kan väljas bland producenter som är med i valfrihetssystemet, rapporterar Kommuntorget.

Arbetsgruppen överräckte en mellanrapport om valfriheten till familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) i dag. Professor Mats Brommels är ordförande för gruppen vars övriga medlemmar är direktör Timo Aronkytö, översocialråd Aulikki Kananoja, professor Paul Lillrank och professor Kari Reijula.

Brommels säger till Kommuntorget att det ligger ett stort värde i att själv få välja vem man vill ha service av.

Kårkulla som aktiebolag

När det gäller Kårkulla anser Brommels att det vore naturligt att även i fortsättningen erbjuda samma tjänster som i dag. Kårkulla skulle kunna fortsätta till exempel som aktiebolag, säger Brommels.