Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

"Naturskyddet offras för ekonomiska intressen"

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 13:15.
Helt åt skogen i Pomponrahka
Bild: Yle/Annika Holmbom

Närmare 130 tusen finländare har skrivit under uppropet mot regeringens förslag om att bolagisera delar av Forststyrelsen. Det kommer att leda till att naturområden blir kommersiellt exploaterade, enligt kritikerna. Men farhågorna är överdrivna, säger de som stöder förslaget.

Miljöorganisationen Natur och Miljö ligger bakom namninsamlingen:

- Vi har gått ut stort eftersom det är en stor fråga. Det är alla finländares gemensamma mark- o vattenområden. Frågan vem som äger är jätteviktig. Det är uppenbart att den här stora reformen vill rubba balansen mellan naturskydd och rekreation å ena sidan och exploatering å andra sidan, säger Bernt Nordman, verksamhetsledare på Natur och Miljö.

Förblir i statlig ägo

Regeringens förslag siktar på att delar av Forststyrelsen ska omorganiseras och drivas i aktiebolagsform. Det handlar huvudsakligen om de delar som sysslar med kommersiellt utnyttjande av statens mark och vatten, till exempel skogsproduktion.

Verksamheten är inte tänkt att säljas utan kommer att förbli helt i statlig ägo. Ont blod väcker också att regeringen vill klassa om en del av naturtillgångarna. I dag ränkas naturområdena antingen som rena naturområden eller som områden som kan brukas kommersiellt.

Regeringen vill skapa en tredje kategori av områden som i dag är klassade som naturområden. Kategorin går under beteckningen "Tredje balans" och där ska visst kommersiellt bruk få förekomma.

Mer kommersiellt

De Grönas Satu Hassi säger att det inte är själva ägandeformen som är avgörande:

- Vi ser inte att bolagiseringen av skogsbruket i sig är största faran, utan att man minskar naturskyddets roll och det kommersiella utnyttjandet får en större roll, säger Satu Hassi.

- Till exempel kommer 2 miljoner hektar vatten och över 300 tusen hektar renskyddsområden som nu styrs av Forststyrelsens naturdel sen ligga under affärsdelens styre. Vi tycker att det är farligt. Man begränsar Miljöministeriets kontroll av Forststyrelsen, enligt Satu Hassi.

Skräckscenarier målas upp

Kristdemokraternas Peter Östman är ledamot av riksdagens jordbruksutskott. Han förstår farhågorna men tycker att kritiken är överdriven:

- All mark och allt vatten kommer att fortsätta att vara i statens, det vill säga finländarnas ägo. 130 tusen människor har skrivit på upprop och jag har fått hundratals mail, där det bland annat hävdas att Finland säljs till utlandet, att finskt grundvatten blir uppköpt av Saudiarabien. Men inget av det är sant, säger Peter Östman.

Socialdemokraterna motsätter sig de föreslagna förändringarna:

- Vi har haft en viss balans i hur vi förvaltar våra naturområden. Det finns ett intresse av rekreation och ett av business. Nu vill man flytta balansen från rekreation till business, och det finns många frågetecken. Jag tycker det är fel av Peter Östman att säga att det inte finns några problem. Många experter är oroade, säger Maarit Feldt-Ranta (Sdp).

Osäkerhet inför framtiden

- Vi pratar om så stora saker som vår nationalegendom, vatten, skog och mark och så vidare. Vi kan inte riskera den med så här flummig lagstiftning när vi inte vet vad som händer om 10 - 20 år, fortsätter Maarit Feldt-Ranta.

Även miljöorganisationen Natur och Miljö anser att det är fråga om betydande förändringar:

- Vi ser också risker när det gäller vattenområden: Vi talar om utbredd fiskodling, muddring, farleder och vindkraft, allt sånt som hör till Forststyreslens businessida. Den här förflyttningen i balansen gör sån verksamhet möjlig, säger Bernt Nordman, verskamhetsledare på Natur och Miljö.

Bernt Nordman, Satu Hassi, Maarit Feldt-Ranta och Peter Östman diskuterar det omstridda förslaget i Slaget efter tolv.

Slaget efter tolv - dagens debatt: 15.03.16 Bolagisering av Forststyrelsen

Programmet är inte längre tillgängligt

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln