Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Kroppsspråket viktigt i kundbetjäning

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Yrkesutbildning - Vetamix: Kroppsspråk och kundbetjäning: Kroppsspråk berättar mycket - Spela upp på Arenan

Kroppsspråk är det det nonverbala eller icke kommunikativa språk som vi uttrycker genom kroppen.

I den här serien om kroppsspråk och kundbetjäning får vi i olika miljöer och situationer se hur kroppsspråket påverkar bemötandet en kund på olika sätt.

Vad är egentligen kroppsspråk?

Kroppsspråk kan vara allt från att himla med ögonen eller vända bort blicken till att le eller att vara direkt avvisande genom att vända sig bort. Att stå omotiverat bredbent och nonchalant tugga tuggummi är också ett exempel på kroppsspråk.

Genom kroppsspråk sänder vi medvetet eller omedvetet ut signaler som avslölar oss inför andra. Men ett otydligt eller arrogant kroppsspråk kan också verka förvirrande. Man kan alltså bli medveten om sitt kroppsspråk och också ändra beteendemönster som kanske inte fungerar i kundbetjäning eller allmänt i mötet med andra människor man kommer i kontakt med.

Hos frisören

Hur ska man bemöta en kund? Frisörskan är oförskämd och koncentrerar sig mer på sig själv än på kunden.

Yrkesutbildning - Vetamix: Kroppsspråk och kundbetjäning: Hos frisörskan - Spela upp på Arenan

Det här funkar kanske inte heller så bra, eller vad tycker du?

Yrkesutbildning - Vetamix: Kroppsspråk och kundbetjäning: Hos frisörskan - Spela upp på Arenan

Hos kosmetologen

Hur känns det att bli illa bemött där? Eller hur skönt det känns när man får en bra behandling och vänligt bemötande? Det är också viktigt att kunna svara på kundens frågor och att veta hur man använder sina arbetsredskap.

Yrkesutbildning - Vetamix: Kroppsspråk och kundbetjäning: Hos kosmetologen - Spela upp på Arenan

På sjukhuset

Som närvårdare har du med patienter att göra och då är det bra att tänka över hur man bemöter människor. Det är inte god vård att prata över huvudet på patienten. Det är heller inte okej att prata på om egna saker som inte alls har med vården av den sjuka att göra.

Yrkesutbildning - Vetamix: Kroppsspråk och kundbetjäning: På sjukhuset - Spela upp på Arenan

På restaurangen

I vardagliga situationer som på en restaurang är det viktigt att tänka på hur man beter sig när man serverar sina kunder. Ingen vill ha dålig betjäning!

Yrkesutbildning - Vetamix: Kroppsspråk och kundbetjäning: På restaurangen - Spela upp på Arenan

Hos fotografen

Som medieassistent har du att göra med människor dagarna i ända. Tänk på hur du bemöter kunderna.

Yrkesutbildning - Vetamix: Kroppsspråk och kundbetjäning: Hos fotografen - Spela upp på Arenan

I bilverkstaden

Som bilreparatör har du mycket med människor att göra. Ditt beteende kan vara avgörande för om kunderna väljer att komma tillbaka till dig eller söka sig någon annanstans.

Yrkesutbildning - Vetamix: Kroppsspråk och kundbetjäning: I bilverkstaden - Spela upp på Arenan

I reservdelsbutiken

Alltid vet kunden inte exakt vad det är hon eller han vill ha. Genom att vara serviceinriktad och framför allt vänlig så kan man hjälpa kunden på traven. Ovänlighet lönar sig sällan.

Yrkesutbildning - Vetamix: Kroppsspråk och kundbetjäning: I reservdelsbutiken - Spela upp på Arenan

Beakta det här när du betjänar kunder

  • Hållningen; stå rak i ryggen
  • Mimiken; minerna ska vara neutrala och äkta och det är alltid viktigt med ögonkontakt
  • Kroppsspråk handlar om reaktioner på frågor, svar och andra kommentarer
  • Gester används för att understryka det du just sagt
  • Undvik att kroppen visar hur du känner dig, t.ex. om du är blyg, osäker, nonchalant, trött eller stressad
  • Var alltid närvarande, fly inte med tanken eller kroppen till en annan plats