Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Äldre och handikappade vill få eget höghus i Kristinestad

Från 2016
Uppdaterad 16.03.2016 06:47.
Torget i Kristinestad
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Efterfrågan på bostäder centralt är stor bland äldre och handikappade i Kristinestad. Därför vill de att staden bygger ett höghus i centrum av staden. Huset bör ha hiss.

Bland annat handikapprådet, hjärtföreningen, invalidföreningen, äldrerådet, krigsveteranerna och pensionärerna har lämnat in en skrivelse om det här. Initiativet gjordes redan 2013.

Tekniska nämnden behandlar ärendet på onsdagen.

Enligt tekniska direktören finns i dagsläget inga lediga höghustomter i Kristinestad.

För att det ska vara möjligt att bygga höghus i staden krävs att detaljplanen ändras. Centrumområdet utgör en unik miljö som ställer stora krav på modern byggnation, noteras i beredningen.

Tekniska direktören föreslår att skrivelsen noteras och att man beaktar den i mån av möjlighet vid kommande revidering av detaljplan för centrumområdet.

Diskussion om artikeln