Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Det är tungt att ha en baby i 18 år" - tiotals köar för boendeplats

Från 2016
Uppdaterad 18.03.2016 12:52.
Georg Tallberg med sin dotter Laura.
Bildtext Georg Tallberg säger att det inte är lätt att släppa taget om sin dotter Laura, men att han vill att hon i framtiden bor i ett boende.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Laura Tallberg är vuxen men måste skötas som en baby. Hon är en av de 40-45 personer som köar för boende för personer med utvecklingsstörning i huvudstadsregionen. Samkommunen Kårkulla har mycket svårt att hitta lämpliga tomter.

En av dem som står i kö för en plats på ett boende är Georg och Anna Tallbergs 18-åriga dotter Laura. Hon har konstaterats ha epilepsi, men vad det beror på är enligt Georg oklart. Hon har en svår utvecklingsstörning och en synskada.

- Hon behöver matas och använder blöja. Överlag går det bra att hon bor hemma, men hon sover dåligt och stiger upp flera gånger om natten. Sedan i höstas sover jag därför med Laura. Hon är som en baby. Det betyder att vi nu i 18 år har haft en baby, vilket är ganska tungt. Fritiden är begränsad, efter att hon kommer hem från skolan måste någon hela tiden vara med henne, säger Georg Tallberg.

Hon är som en baby. Det betyder att vi nu i 18 år har haft en baby, vilket är ganska tungt.

Georg Tallberg om sin dotter

Planen är nu att Laura ska flytta in på ett boende i Baggböle i Helsingfors. Tomten ägs av Kårkulla, men det behövs en planändring för att få byggnadstillstånd för en större byggnad på tomten.

- Tanken var att boendet skulle stå färdigt 2017, men det är försenat. Det är ett problem att vi inte vet när boendet är färdigt. Osäkerheten är besvärlig och vi funderar nu på att titta på andra alternativ.

Ursprungligen var tanken att Laura flyttar till ett boende 2015, men nu strävar man att flytten sker under nästa år.

Planerat boende i Vanda begravs

Kårkulla har också under en längre tid planerat ett boende för personer med autism på Skruvgängsvägen 24 i Vanda. Den planen har nu begravts.

- Orsaken är att där är för bullrigt på eftermiddagen då Vichtisvägen går bredvid tomten. Dessutom lyfter och landar flygplan i närheten, säger Kenneth Lindroos, Kårkullas tekniska disponent i Nyland.

Personer med autism är speciellt känsliga för buller. Lindroos säger att det gör det extra svårt att hitta en tomt för ett boende. Kårkulla letar nu efter en tomt i Esbo och eventuellt också i Kyrkslätt.

Gruppboendet ska ha 15 platser. En förälder, som vill vara anonym, väntar på en plats på boendet för sitt vuxna barn, som har autism.

- Tomten i Vanda var dålig på grund av bullret, men den här planeringsprocessen har räckt för länge. Inom några år borde vi hitta en plats på ett boende, säger föräldern.

Lisbeth Hemgård är verksamhetsledare för FDUV.
Bildtext Lisbeth Hemgård på FDUV anser att Kårkulla i flera år inte gjorde tillräckligt i huvudstadsregionen.
Bild: Yle/Anna Savonius

FDUV: Kårkulla har inte gjort tillräckligt

Kenneth Lindroos säger att det överlag är svårare att hitta lämpliga tomter i huvudstadsregionen.

- I övriga Nyland finns ett mycket större utbud av tomter för byggnader i ett plan. Det handlar om markpolitik och att det inte har reserverats tillräckligt med tomter för det här ändamålet.

Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård vid Förbundet för de utvecklingsstördas väl (FDUV) säger att Kårkulla i för många år inte har gjort tillräckligt.

- För 5-6 år sedan fick vi samtal av anhöriga. Många hade vuxna barn som bodde hemma med sina föräldrar och hörde sig för om boendeplaner. Det stod länge stilla, men nu har Kårkulla agerat bland annat efter att FDUV samlade information om behovet, säger Hemgård.

Enligt Hemgård har Kårkulla varit bättre med boendeplaner i Österbotten och i Åboland än i huvudstadsregionen.

Kårkulla: Viljan finns men huvudstadsregionen är krånglig

Susanne Tuure, utvecklare av boendeverksamheten vid Kårkulla, medger att situationen i huvudstadsregionen är svår.

- Viljan finns ändå och vi känner till behovet, men det är en krånglig region. I andra regioner finns ett större utbud av tomter, säger Tuure.

Viljan finns ändå och vi känner till behovet, men det är en krånglig region. I andra regioner finns ett större utbud av tomter.

Susanne Tuure, Kårkulla

Förutom Kårkulla finns också andra aktörer. Hemgård räknar upp Aspa-stiftelsen som har ett boende i Esbo och Helsingfors stad.

- Staden har under en längre tid haft planer på ett gruppboende på Busholmen men jag vet inte varför de planerna strandat, säger Hemgård.

Georg Tallberg med sin dotter Laura.
Bildtext Georg Tallberg är känd som seglare och har vunnit OS-brons. I bakgrunden seglarföreningen Nyländska Jaktklubbens hus.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Inget lätt beslut att Laura flyttar"

Lisbeth Hemgård vill också lyfta fram vikten av flyttningsförberedelser i diskussionen om planerade boenden.

- Det finns för lite boendeförberedelser. Man hör inte de personer som behöver en plats på ett boende och så byggs det utgående från det utan att man grundligt utreder med invånarna och anhöriga vilka behoven är. Förberedelserna är viktiga och de har inte alltid gjorts i huvudstadsregionen. Man kan inte alltid bara erbjuda färdiga paket.

För Georg Tallberg har förberedelserna för att Laura flyttar hemifrån pågått en tid. Men beslutet är inte lätt, säger han.

- Att vi har skjutit upp flytten beror också delvis på att vi inte har varit mogna att fatta beslutet. Men vi kommer att ha kontakt med henne också efter att hon har flyttat och kontakten kommer sannolikt vara tät. Vi betvivlar att det finns personal som kan gå ut med Laura så då kan det hända att vi går ut och gå med henne istället och sedan lämnar henne i boendet över natten. Och under veckoslut och sommarlov kommer hon att bo hemma.

Diskussion om artikeln