Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler överklagar FPA-beslut

Från 2016
Fpa i Helsingfors.
Bild: Yle/Petter West

Allt fler överklagar beslut från Folkpensionsanstalten. Alla de tre nämnder inom FPA som behandlar överklaganden fick fler ärenden under år 2015 jämfört med året innan, totalt var ökningen nästan 19 procent.

Under fjolåret fick besvärsnämnden för social trygghet in 20 procent fler överklaganden än året innan, totalt 28 523. Till nämnden hör till exempel pensioner, sjukdagpenningar och föräldraledigheter.

Ärendena till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, som har hand om bland annat ersättningar till arbetslösa ökade också med ungefär 20 procent jämfört med året innan. Totalt lämnades 13 211 överklaganden in dit.

Till besvärsnämnden för studiestöd ökade antalet överklaganden med 11 procent. Totalt lämnades 4 247 ärenden in.

Då det gäller enskilda ärenden var det beslut om det allmänna bostadsbidraget som ledde till flest överklaganden, 4 864 stycken. Näst flest överklaganden gällde sjukdagpenning.

FPA: Andelen överklaganden liten

Ungefär 6 procent av överklagandena ledde till att FPA ändrade det ursprungliga beslutet.

Folkpensionsanstalten tycker att mängden överklaganden är liten i förhållande till mängden beslut. Totalt skickades 45 981 ärenden in till besvärsnämnderna och det utgör 0,2 procent av alla FPA:s beslut.

Den som är missnöjd med ett beslut från FPA kan försöka få det ändrat genom att överklaga det. FPA granskar då beslutet igen och rättar det om det är fel.

Om beslutet inte kan ändras på det sätt som kunden vill skickas ärendet vidare till någon av de tre nämnderna som behandlar besvär. Den högsta instans dit man kan besvära sig gällande FPA:s förmåner är Försäkringsdomstolen.

Diskussion om artikeln