Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mer kultur och idrott i nya Vårberga skola

Från 2016
Uppdaterad 17.03.2016 15:25.
Baracker.
Bildtext Vårberga skola håller nu till i baracker
Bild: Yle / Hanna Othman

Ett mindre bibliotek och en större gymnastiksal med utökade användningsmöjligheter. Det är vad den nya skolan i Skaftkärr i Borgå kommer att erbjuda i jämförelse med de nuvarande lokalerna i Vårberga.

Biblioteket kommer att bli mindre än det nuvarande biblioteket i Vårberga. Bibliotekets och ungdomslokalens areal minskar jämfört med nuläget med 441 kvadratmeter.

De nuvarande lokalerna i Vårberga är 697 kvadratmeter stora, medan de nya skulle bli 256 kvadratmeter stora.

Mindre men effektivare

Att totalytan blir mindre, behöver inte ändå nödvändigtvis betyda att det skulle vara en negativ sak, säger kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen vid Borgå stad.

Efter skoldagens slut kommer man att kunna utnyttja skolans lokaliteter för olika kulturella evenemang.

- Det blir i stället många synergieffekter i huset. Till exempel kan bibliotekets kunder utnyttja skolans IT-sal för att söka information på nätet. Bibliotekets tjänster behöver inte nödvändigtvis erbjudas i just biblioteket. Biblioteket kommer också att kunna betjäna skolans behov, säger Kukkonen.

Stor gymnastiksal

Gymnastiksalen är planerad att bli 920 kvadratmeter stor. Tanken är att salen ska kunna användas av idrottsföreningar efter skoldagens slut.

- Gymnastiksalen kan efter skoldagens slut indelas i tre lika stora delar för idrottsutövning men kan också utnyttjas som en enda helhet för till exempel matcher under kvällstid, säger Kukkonen.

Bildningscentrum

Kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen litar på att det nya biblioteket och den nya idrottssalen kommer att betjäna hela området med dess närmare 13 000 invånare.

- Det här kommer att bli en helt ny typ av bildningscentrum, säger Kukkonen.

Stadsstyrelsen i Borgå kommer att behandla ärendet om det nya skolhuset i Skaftkärr inom tre veckor

Diskussion om artikeln