Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Asbestrenovering kostar nu husbolagen tusentals euro mer

Från 2016
Uppdaterad 06.06.2017 15:39.
Byggarbetare river ner en gammal vägg.
Bild: Yle/Minna Almark

Att renovera äldre hus och bostäder har blivit dyrare och mer tidskrävande, på grund av en ny asbestlag som trädde i kraft vid årsskiftet. Den innebär striktare regler för hantering av asbest vid rivningsarbeten, som stambyte och rörreparationer.

När byggnader som har asbest i konstruktionerna ska renoveras eller rivas ner är det lättare sagt än gjort. Det måste tas fler prover än tidigare vid olika skeden av arbetet, förklarar Kristel Pynnönen, biträdande chefsjurist på Fastighetsförbundet.

- Numera måste man alltid göra en kartläggning av asbestsituationen innan man påbörjar renoveringsarbetet. I slutskedet finns ytterligare krav på att ta ett luftprov innan det renoverade området kan tas i bruk, för att försäkra sig om att ingen asbest kommit ut i luften, säger Pynnönen.

Petri Aho
Bildtext Petri Aho, specialsakkunnig på Arbetshälsoinstitutet, analyserar ett luftprov.
Bild: Niklas Fagerström/Yle

Dyrare prover och mätningar

Proverna ska skickas till laboratorium för analys, och innan renoveringen kan fortsätta måste man få bevis på att det inte finns asbest i luften. I värsta fall kan det här ta flera veckor.

- Vi får in flera prover än tidigare från asbestkartläggningar, ungefär 50 procent fler än normalt, säger Tapani Tuomi vid Arbetshälsoinstitutets laboratorium i Helsingfors.

Luftprover som ska analyseras i svepelektronmikroskop.
Bildtext Luftprover som väntar på analys.
Bild: Niklas Fagerström/Yle

Varje prov och mätning som ska tas kostar enligt Pynnönen mellan 200 och 600 euro, och ett luftprov med analys mellan 80 och 110 euro. Mätningarna måste dessutom göras i varje utrymme där rivningsarbetet ska ske.

- För ett större bolag med flera rum som ska renoveras blir det ju en ganska omfattande tilläggskostnad, menar Pynnönen.

Skilda kartläggningar behöver undantagsvis inte göras om utrymmena som renoveras är identiska. Luftprov måste ändå tas på alla ställen separat.

Brist på yrkeskunniga personer

Ett ytterligare krav som den nya lagen kommer med är att de som utför asbestrenoveringar bör ha en viss kompetens. Byggarbetarna måste gå en specialskolning för att vara berättigade att handskas med asbest. För tillfället är det brist på yrkeskunniga personer, och det har flera husbolag varit kritiska till, säger Pynnönen. Det här driver också upp kostnaderna.

- När det inte finns någon konkurrens blir det också lite dyrare. Experterna har möjlighet att ta ett högre pris, förklarar Pynnönen.

Asbest

- är en sammanfattande benämning på en grupp mineralfibrer
- är eldfast och kan isolera ljud och värme
- har varit ett populärt byggnadsmaterial i flera tusen års tid
- är ytterst skadligt för hälsan och förbjöds i Finland år 1994
- kan vid inandning förorsaka bland annat cancer och asbestos

Asbest medför hälsorisker

Syftet med lagstiftningen än ändå gott. Pynnönen påpekar att den nya lagen finns till för att trygga både byggarbetarnas och invånarnas hälsa.

Asbesten är ett ytterst hälsofarligt ämne, som vid inandning stannar i lungorna permanent. Exponering för asbest under en längre tid leder i värsta fall till allvarliga sjukdomar såsom cancer och asbestos. Undersökningar har visat att de flesta arbetsrelaterade dödsfallen i Finland förorsakas av asbest.

Asbest
Bildtext En avlång asbestfiber, fotograferad med hjälp av svepelektronmikroskop.
Bild: Niklas Fagerström/Yle

- Så länge asbesten finns inne i konstruktionerna är det inte farligt. Det är vid rivningsjobbet, där asbesten kan komma ut i luften, som det finns klara regler för hur man ska skrida till åtgärder för att ingen ska behöva andas in asbesten, säger Pynnönen.

Mikrobiolog Tapani Tuomi på Arbetshälsoinstitutet
Bildtext Tapani Tuomi vid Arbetshälsoinstitutet.
Bild: Niklas Fagerström/Yle

Lyckligtvis är asbestrenovering ett problem som kommer att försvinna med tiden. På grund av hälsoriskerna förbjöds asbesten som byggnadsmaterial i Finland år 1994. Tuomi anser att den nya lagstiftningen är viktig, även om det innebär mer jobb och förhöjda kostnader.

- Det är bara så att man har använt ett problematiskt ämne, och asbestavfallet måste nu hanteras noggrant. Huvudsaken är att man upptäcker alla konstruktioner som innehåller asbest, säger Tuomi.

Diskussion om artikeln