Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dagens unga fattigare än gårdagens unga

Från 2016
Uppdaterad 18.03.2016 17:48.
Kvinna som ger mat åt barn. Pengar regnar över dem. Svartvit bild.
Bild: Yle/CC/Montage: X3M

Det har blivit vanligare att unga personer förtjänar lite, visar siffror från Statistikcentralen.

Till skillnad från andra åldersgrupper har så kallad ekonomisk utsatthet blivit vanligare bland 18-34-åringar jämfört med tiden före recessionen 2007.

Unga vuxna platsade i slutet av år 2014 klart oftare i gruppen låginkomsttagare än sju år tidigare; 29,7 procent av personer under 35 år räknas nu som låginkomsttagare.

Sortering av julkort i Åbo.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Gränsen för låg inkomst är 14 300 euro i året, 1 190 euro i månaden, i ett enpersonshushåll.

Till låginkomsttagarna hör en person vars inkomster är under 60 procent av finländarnas medianinkomst. Medianinkomsten år 2013 var 22 230 euro för en person i singelhushåll.

Många unga bland de allra fattigaste

Den ekonomiska utsattheten är djupast bland 18-24-åringar; var tredje uppfyller det strängaste låginkomstkriteriet som är 40 procent av finländarnas medianinkomst.

Det betyder att en person förfogar över mindre än 794 euro i månaden.

Ett butiksbiträde vid grönsakshylla.
Bild: Kesko

Relativt sett har fattigdomen ökat mest bland 25-34-åringar. Av dem är 30 procent studerande och 28,8 procent arbetslösa.

Den låga inkomstnivån beror på ökad ungdomsarbetslöshet, sämre placering på arbetsmarknaden och den ökade andelen atypiska arbeten med deltidsarrangemang och nollavtal.

De stora åldersklasserna drar upp pensionsnivån

Enligt Statistikcentralen har däremot 65 år fyllda pensionärers inkomster ökat - färre (8,1 procent) hör nu till gruppen låginkomsttagare jämfört med 2007 (16,6 procent).

Den ekonomiska utsattheten har minskat mest just bland yngre pensionärer. De hittas allt oftare i kategorin medelinkomsttagare, slår Finlands Bank fast i en artikel om olika generationers inkomstutveckling.

Människor på stranden.
Bild: EPA/MANUEL LORENZO

Däremot är personer över 75 år alltjämt väl representerade bland låginkomsttagarna.

Drygt 22 procent av de allra äldsta medborgarna räknas till gruppen.

HS: Barnen når inte upp till föräldrarnas inkomster

Unga kommer efter åtta år av recession in på en arbetsmarknad som är stadd i förvandling; arbetet automatiseras och blir mer projektbetonat.

Helsingin Sanomat skriver under rubriken Sorry, du kommer att förtjäna mindre än dina föräldrar - detta handlar den historiska vändningen om (fritt översatt) att man i Finland vant sig vid att tänka att varje generation har högre levnadsstandard än den föregående.

Det ser nu ut att vara slut på det - om inte för gott så åtminstone för en lång tid framöver. Personer under 35 år blir fattigare, skriver HS.

Fenomenet märks av också i många andra västländer.

FB: Unga de stora förlorarna

Forskare vid Finlands Bank slår fast att de ungas köpkraft minskat under de senaste åren. Generation Y:s (f. 1980-1995) inkomstutveckling har stagnerat eller till och med gått bakåt i förhållande till andra åldersklassers.

År 1990 hade alla ålderskategoriers hushåll större disponibla inkomster än föregående generation.

Cykelställning i Hagnäs i Helsingfors.
Bild: Patrick Holmström

Däremot hade motsvarande utveckling inte skett för personer under 35 år då saken jämfördes enligt samma mätare i slutet av år 2013.

Personer i åldern 35-55 hade 10 procent högre inkomster än tidigare generation i samma ålder.

Den största ökningen i inkomster har skett i ålderskategorin 65-74 år - inkomsterna är 75 procent högre än den föregående generationens.

Enligt artikelförfattarna vet man med sig från 1990-talets stora depression att då unga sysselsätts dåligt påverkas läget länge framöver - löneutvecklingen är svag och karriärerna blir oenhetliga. Det påverkar i sin tur pensionerna.

Dörrhandtag, dörr och perngar.
Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen

Särskilt stor skillnad i hur man placerat sig på arbetsmarknaden kan märkas bland dem som är födda 1980-85 jämfört med dem som var i samma ålder för tjugo år sedan.

Och om sysselsättningsläget är dåligt blir egendomsutvecklingen svag - unga kan exempelvis inte lyfta bostadslån i det skedet de önskar.

År 2015 var 19 procent av alla 20-24-åringar arbetslösa, mot 12 procent år 2007. Bland 25-30-åringar har arbetslösheten ökat från 7 till 11 procent.