Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ålands hav ger Eckerö guldkant

Från 2016
Eckerö Line.

Eckerökoncernen gör ett betydligt bättre rörelseresultat för förra året än året innan och styrelsen föreslår en höjd utdelning. Det visar koncernens bokslutskommuniké för år 2015 som offentliggjordes på fredagen.

Rörelseresultat rensat från engångsposter är nästan 16 miljoner euro på en omsättning på 243 miljoner, jämfört med drygt sju miljoner år 2014. Men inklusive engångsposterna är resultatet sämre, det beror på att omvandlingen av det åländska ömsesidiga försäkringsbolaget Alandia till Alandia försäkring gav nära 24 miljoner extra för två år sedan.

Låga bunkerkostnader har gynnat resultatet, men en försvagning av svenska kronans värde har haft en negativ effekt.

Fler passagerare

Antalet passagerare på linjerna Eckerö-Grisslehamn, Stockholm-Mariehamn och Helsingfors-Tallinn var sammanlagt 3,1 miljoner, en ökning med 100 000 och bäst hittills för koncernen. Antalet anställda var i medeltal 1 206 under fjolåret, en minskning med 44.

Ro-ro-fartyg såldes

Två lastfartyg såldes förra året och därmed har koncernen ytterligare minskat sin exponering gentemot den svaga ro-ro-marknaden. Två ro-ro-fartyg finns kvar av ursprungligen sju, och de har befraktning två år framåt.

- De bär sina direkta kostnader även om de inte ger vinst med allt medräknat. Vi vill ändå hålla en fot kvar på den här marknaden, säger Eckerökoncernens vd Björn Blomqvist i Mariehamn.

Eckerökoncernens vd Björn Blomqvist i Mariehamn.
Bildtext Eckerökoncernens vd Björn Blomqvist.

Ålands hav ger guldkanten

Konkurrensen på trafiken Helsingfors-Tallinn och Stockholm-Mariehamn är knivskarp, men koncernen har lyckats hålla ställningarna. Den linje som ändå bär upp koncernen är den ursprungliga, ms Eckerös trafik över Ålands hav mellan Eckerö och Grisslehamn i Sverige.

- Där är vi väldigt nöjda. Vi har inga planer på nytt tonnage, men när det kommer är det på den linjen vi satsar, säger Björn Blomqvist.

Bolagsstämman hålls den 19 april i Mariehamn och aktieägarna föreslås få 1,75 euro per aktie.

Text: Ulf Weman / Ålands radio & tv

Diskussion om artikeln