Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

“Svärmor ska inte blanda sig i”

Från 2016
Uppdaterad 19.03.2016 13:57.
närbild av en gammal dam,en typisk italiensk svärmor
Bildtext Det är sällan svärmor blandar sig i av ren illvilja. Oftast vill hon bara hjälpa i alla välmening.
Bild: Pixabay

I bästa fall blir förhållandet mellan svärmor och svärdotter eller svärson en fin och givande relation. I värsta fall kan det bli en maktkamp som leder till komplicerade familjerelationer då olika generationer och familjekulturer möts. Oftast handlar det om konflikter i barnuppfostran.

Kristina Rosenberg har under sina 30 år som psykoterapeut och familjeterapeut stött på flera par som kommit till mottagningen tillsammans med svärmor.

- Jag har varit med om situationer där svärmor inte alls har förstått att hon trampat på svärdotterns revir, hon har bara velat hjälpa och inte klarat av att ta ett steg tillbaka.

medelålders kvinna med glasögon sitter vid en tavla
Bildtext Kristina Rosenberg understryker vikten av att prata om förväntningar.
Bild: Nina Sederlöf/YLE

Det är inte bara två familjekulturer som ska mötas när ett par slår sig samman. Det är också två eller flera generationer med sina värderingar och olikheter som ska samsas om luftrum. De vanligaste schismerna uppstår när det gäller barnuppfostran, säger Rosenberg.

- Olika generationer har olika uppfattningar om hur man ska bete sig och förhålla sig till vuxna, hur man ska sitta vid matbordet och så vidare. Då kan det bli problematiskt om föräldrarna har en annan åsikt än deras egna eller partners föräldrar.

När det gäller konflikter i dylika situationer anser Rosenberg att barnbarnen i viss mån måste rätta sig efter de regler som råder hos svärföräldrarna. Det är ändå föräldrarna som ansvarar över barnens uppfostran.

Svärdotterns roll förändrats

Förhållandet mellan svärmoder och svärdotter, i all synnerhet, har genom tiderna varit färggrant och utmanande.

I början av 1800-talet i vårt fattiga bondesamhälle, var kutymen den att kvinnan efter giftermålet flyttade hem till mannens hemgård. I praktiken betydde det att kvinnan blev en del av svärföräldrarnas hushåll. Hon skulle anpassa sig och göra som man alltid gjort.

Men i och med samhällets utveckling har också familjestrukturen sakta men säkert ändrat form, från större familjekonstellationer till små primärfamiljer. Det här innebär att också svärmoderns roll har ändrat med tiden.

- Vi talar alltid om svärmödrarna som lägger sig i, men det finns också de som borde bry sig mera om barnbarnen och familjen, säger Rosenberg.

När mannen bildar familj, ska han ställa upp för sin hustru.

Prata om förväntningar

Med jämna mellanrum stöter Kristina Rosenberg, i sin roll som familjeterapeut, på situationer där problemen vuxit sig så stora att kontakten till svärföräldrarna brutits.

- Det är speciellt ledsamt ur barnbarnens synvinkel. Alla barn borde ha rätt till sina mor- och farföräldrar.

För att problemen inte ska svälla i proportion är det viktigt att prata om förväntningar, även om allt skulle vara okej, anser Rosenberg.

- Svärmor förväntar sig kanske en till vuxen att dela vardagsbekymmer med medan svärdottern kanske tycker att svärmor är lika med barnvakt. Fundera på vad du är beredd att ta emot och vad du är beredd att ge. Möts våra förväntningar?

Vad gör man om navelsträngen mellan mor och son inte är avklippt?

Ett klassiskt exempel på när det kan strula till sig är när svärmodern inte kan släppa taget om sin son. Det här leder i många fall till att svärmor och svärdotter blir rivaler, vilket i sin tur kan ha förödande konsekvenser också på svärdotterns och sonens parförhållande.

Om det går så här långt ligger bollen hos mannen, anser Rosenberg.

- Det är ganska jobbiga frågor det här. Men när mannen bildar familj ska han ställa upp för sin hustru. Han måste bygga upp ett liv tillsammans med sin egen familj. En svärmor som har en sund kärlek till sitt barn är glad då barnet har hittat någon att älska.

Oberoende konfliktens art är det ömsesidig respekt som gäller, menar Rosenberg.

- Lyssna på svärmors åsikter och respektera hennes råd, men man behöver inte följa dem. Men ibland måste man kompromissa. Mitt råd är att prata, prata och prata igen.

Vad är svärmoderns viktigaste uppgift?

Familjeterapeuten Kristina Rosenberg anser att svärmoderns viktigaste uppgift är att fungera som brobyggare mellan olika generationer och olika familjer, också då det inte finns barn med i bilden.

Det är viktigt och värdefullt att föra vidare tankar, värderingar och den livsåskådning svärmoderns generation representerar. Hennes uppgift är förstås också att stöda den nya familjen i den mån det är möjligt.

Extra förälder

Trots många potentiella stötestenar och utmaningar kan förhållandet mellan svärmor och svärdotter eller -son bli en ömsesidigt värdefull och fruktbar relation som varar livet ut.

När det fungerar som bäst har man fått en extra förälder. Genom att ta vara på relationen kan det också vara lättare att sköta sitt eget parförhållande när man hittar små finesser från partnerns barndom som plötsligt får ett sammanhang, menar Rosenberg.

Vi vill gärna höra hur du har det med din svärmor alternativt svärson eller svärdotter. Vad fungerar i er relation och när blir det strul? Här kan du anonymt dela med dig av dina erfarenheter.

Formuläret är inte längre tillgängligt.

Familjeliv: Om svärmor PODCAST

Programmet är inte längre tillgängligt

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln