Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Typ 2-diabetiker sjukare än andra också före diagnosen

Från 2016
Uppdaterad 21.03.2016 17:00.
Bildtext Blodsockermätare
Bild: Yle/Tuula Nyberg

Forskare har hittat nya kopplingar mellan typ 2-diabetes och sjukdomar som gör diabetiker arbetsoförmögna. En stor internationell undersökning visar att diabetiker löper större risk att bli arbetsoförmögna på grund av psykisk ohälsa, sjukdomar i rörelseorganen och hjärt- och kärlsjukdomar.

I undersökningen följde man med mer än 16 000 diabetiker i yrkesaktiv ålder och tittade på hur deras arbetsförmåga utvecklades före och efter diagnosen. Undersökningen baserar sig på material från Finland, Sverige, England och Frankrike. Över en halv miljon finländare har typ 2-diabetes.

Diabetiker hade fler sjukskrivnings- och sjukpensionsdagar än jämförelsepopulationen redan tre år före de fick sin diagnos.

Bland de svenska diabetikerna upptäckte forskarna att risken för sjukpensionering var tre gånger högre än för jämförelsegruppen. Det beror i stor utsträckning på att diabetikerna också ofta led av psykisk ohälsa, sjukdomar i rörelseorganen och hjärt- och kärlsjukdomar.

- Bland diabetiker ser man framför allt en ökad förekomst av psykisk ohälsa, säger forskarprofessor Marianna Virtanen. Enligt Virtanen borde man förebygga diabetes genom att utreda och behandla depression och psykiska problem.

Bland de finska, franska och engelska diabetikerna i studien var det stor skillnad på hur patienter med olika socioekonomisk status drabbades av arbetsoförmåga. De som hade den lägsta tjänsteställningen hade nästan fyra gånger högre risk för arbetsoförmåga än de som hörde till den högsta tjänsteställningskategorin.

Andra faktorer som ökade typ 2-diabetikernas risk att bli sjukpensionerade var arbetsrelaterad stress, rökning, brist på motion samt fetma. Mer än en tredjedel av diabetikerna hade också någon annan kronisk sjukdom och nästan en tredjedel hade ett BMI på över 30.

I Finland har forskningen finansierats av Finlands Akademi och Arbetarskyddsfonden och forskningsprojektet har samordnats av Arbetshälsoinstitutet.

Diskussion om artikeln