Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Taxiresor kostar FPA mer i dag än före reformen

Från 2016
Uppdaterad 24.06.2021 08:05.
Programmet är inte längre tillgängligt

Taxin kom aldrig. Det kom en vanlig taxi istället för en invataxi. Vad händer med integriteten då man ska samåka till sjukhuset?

Det här är några av de klagomål på FPA-taxitjänsten, som vi har fått in till Spotlight tips.

Systemet med centraliserad taxi för de resor som ersätts av FPA har fungerat i hela landet i ett drygt år.

Nyland hörde till de sista sjukvårdsdistrikt som kom med i december 2014 och det var mycket som inte fungerade som det skulle.

Bo-Erik Jensen är en av dem som tagit kontakt med Spotlight tips. Hans fru skulle på en viktig knäoperation i augusti och taxin kom över en halv timme för sent.

Bo-Erik Jensen
Bildtext Bo-Erik Jensen har inte fått någon förklaring till varför ingen meddelade dem då taxin blev försenad
Bild: Yle/Malin Ekholm

-Vi ringde till taxicentralen, men ingen svarade. Till sist fick vi tag i någon som sade att taxin är på väg, men fortfarande kom ingen taxi, säger han.
Då ingen taxi syntes till försökte de få in frun i Bo-Eriks bil med risk för att det sjuka knäet skulle skadas. Till sist kom taxin och det bar i väg i ilfart till sjukhuset.

FPA-taxisystemet i korthet

  • Alla taxiskjutsar som erätts av FPA beställs via en särskild FPA-taxicentral.
  • Alla sjukvårdsdistrikt har en egen FPA-taxicentral med ett eget telefonnummer.
  • Taxicentralen koordinerar resorna och om det går ska man samåka.
  • Samåker man får resan ta max en timme längre per håll.
  • Självrisken per resa är 25 euro och man betalar max 300 euro per år, efter det ersätter FPA allt.
  • Beställer man inte taxin via FPA-taxi är självrisken 50 euro.

FPA: Ovanligt med förseningar

På FPA säger chefsplanerare Anne Giss att det är ovanligt med förseningar.

Chefsplanerare Anne Giss på FPA
Bildtext Anne Giss är ansvarig för FPA-taxiservicen
Bild: Yle/Malin Ekholm

-På basen av den respons vi får in så handlar det om några hundra per år, och det är ganska lite om man tänker att vi sköter över tre miljoner resor per år.

Exakt hur den responsen ser ut vet vi inte eftersom FPA inte ville ge ut de dokument om responsen som taxibolagen skickar till FPA.

De taxibolag som har avtal med FPA har förbundit sig att rapportera hur mycket respons de får in och vad det är för sorts respons. Enligt FPA handlar det om myndighetsdokument och de vill inte ge ut dem, men säger att de får in negativ respons på 0,03% av resorna.

Av dem som har varit i kontakt med Spotlight tips under våren är det åtminstone ett tiotal som har varit med om att taxin är sen eller att den inte har kommit alls.

-Jag har beställt invataxi sex gånger sedan januari. Två gånger kom det en vanlig låg taxi där vi med våld försökte baxa in min make. Två gånger har ingen taxi kommit med motiveringen att det inte finns någon invataxi tillgänglig, säger en tipsare som vill vara anonym.

Priset stiger men man har ändå sparat

FPA-taxi går ut på att alla resor som ersätts av FPA beställs via en speciell FPA-taxicentral.

Om man råkar vara på väg till samma ställe som någon i närheten kan det hända att man får samåka. Då kan resan ta upp till en timme längre än om man hade åkt ensam. Det är de här samåkningarna som ska spara pengar.

Enligt FPAs beräkningar har den centraliserade taxiservicen sparat över 16 miljoner euro. Då har man räknat vad resorna skulle ha kostat om man hade åkt ensam och beställt resan på det vanliga sättet.

inbesparing på fpa-taxi
Bildtext Så här mycket har man sparat på FPA-taxi enligt FPA

Källa:FPA

Ser man på vad resorna de facto har kostat har priset per resa ändå stigit ända fram tills att självrisken höjdes och den sista 30 procenten kom med år 2015.

2015 kostade taxiresorna FPA 6 procent mindre än 2014, men de är fortfarande 16 procent dyrare än 2010. Under den här tiden har taxi-indexet stigit med 10% och invataxi-indexet med 8 procent.

Grafik.

FPA tog i bruk sin taxitjänst stegvis 2010-2014. Källa: FPA

Grafik.

Ersättningar för Invataxi och vanlig taxi 2010-2014 i euro. Källa: Kelasto

Grafik.

Ersättningar för Invataxi och vanlig taxi 2010 - 2014 i euro. Källa: Kelasto

2014 sköttes 70 procent av resorna med FPA-taxi, ändå kostade resorna FPA 35 miljoner euro mer än fem år tidigare. Först 2015 då de sista sjukvårdsdistrikten kom med och gränsen för självrisken höjdes slutade priset att stiga.

-Prishöjningen beror på att det är längre till hälsocentralerna. Många kommuner har centraliserat sina hälsotjänster så resorna har blivit längre, säger Anne Giss på FPA.

Inget förtroende

För Bo-Erik Jensen har problemen med FPA-taxin ändå gjort att han helst inte åker igen, trots att man får resan ersatt.

-Visst har förtroendet för det här systemet fått sig en knäck, säger Jensen.

Han är inte den enda som inte längre litar på att taxin kommer.

-Nu har vi åtminstone tre kallelser kvar och det är mycket nervöst innan vi sitter i bilen. Vi har svårt att sova natten före, säger en tipsare.

Den här artikeln är ett resultat av ett tips som vi fått in till Spotlight tips. Det ursprungliga tipset hittar du här.

I Egentliga Finland togs systemet med FPA-taxin i bruk i december 2012
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/12/10/fpas-nya-taxisystem-tas-i-bruk-i-dag
I Nyland hade man problem i början.
Omöjligt att beställa FPA-taxi på svenska
Taxiproblemet i Karis svår nöt att knäcka
FPA-taxi populär i Nyland
Men nu verkar det fungera bättre
Nu fungerar FPA-taxin som den ska.
I Österbotten är det fortfarande många som inte är nöjda, särskilt med praxisen att samma taxi skjutsar flera patienter.
Kristinestadsbo trött på långa sjukhusresor

Tipsa Spotlight

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight. Det är inte längre möjligt att skicka in tips här, var god gör det via svenska.yle.fi/respons

Diskussion om artikeln