Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgås snötipp ska ge vika för industriområde

Från 2016
Kunsporten, med nordöstra delen utmärkt.
Bildtext Kungsporten växer i riktning mot Hornhattula. Det är området i den röda cirkeln som planeras.
Bild: Borgå stad

Mellan Hornhattula och motorvägen ska ett industriområde byggas. Stadsstyrelsen godkände detaljplanen för området som kallas Kungsporten tre.

Området norr om Västra Mannerheimleden, öster om riksväg sju och söder om Harabackagatan har saknat plan och varit obebyggt, med undantag av en gammal fastighet som används som fritidsbostad.

Stadsstyrelsen i Borgå har nu klubbat igenom en ny detaljplan och en detaljplaneändring för området.

Adjö till snötippen

Området ägs till största del av Borgå stad och har bland annat fungerat som stadens snöavstjälpningsplats. Snötippen kommer att slopas.

Bildtext Borgås snöavstjälpningsplats sommartid. I framtiden ska här finnas flera arbetsplatser.
Bild: YLE / Hanna Othman

Enligt den nya planen kan det på området byggas industribyggnader. Byggrätten ligger på 50 000 kvadratmeter våningsyta.

Grannarna till området har bland annat undrat om det inte blir mer buller om tung trafik tillåts. Stadsplaneringens svar är att bullret kommer att minska jämfört med det som orsakats då tunga fordon dumpat snö på snöavstjälpningsplats.

Tung trafik under motorvägen

Områdets tunga fordonstrafik styrs från Harabackagatan under motorvägen och persontrafiken i huvudsak från Hornhattulavägen.

I planen finns det dels skrivet att området ska skyddas från motorvägens buller, men också att det på kvartersområdet inte får placeras anläggningar som orsakar buller, vibration och luftföroreningar för miljön.

Bild: YLE / Hanna Othman

Ett grönområde som är minst tjugo meter brett bevaras intill Hornhattulavägen.

Ärendet går ännu vidare till stadsfullmäktige.

Diskussion om artikeln