Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fridolins dårskap kom hem till Björneborg

Från 2016
Uppdaterad 22.03.2016 14:42.
Torkel Nordman
Bildtext Torkel Nordman.
Bild: Svenska Kulturfonden i Björneborgs arkiv

Originalnoterna till Jean Sibelius välkända sång Fridolins dårskap har förvärvats av Svenska Kulturfonden i Björneborg.

Sången är mycket populär i manskörskretsar och har en intressant koppling till Björneborg.

År 1917 var en orolig tid i Finland och många svalt. Det sägs att arkitekten Torkel Nordman från Björneborg, som var Jean Sibelius goda vän, skickade en rökt fårbog till Sibelius per post för att hjälpa honom.

För att inte riskera att någon hungrig posttjänsteman skulle upptäcka fårbogen och lägga vantarna på den så gömde Nordman fårbogen i en fiollåda.

Som ett tack skrev Sibelius en sång till sin vän, som fick namnet Fridolins dårskap. Dikten är skriven av Erik Axel Karlfeldt och handlar om bonden och diktaren Fridolin.

Den uppmärksamma lyssnaren hittar flera anspelningar på både fioler och får och stor tacksamhet.

Bland annat sjunger man i sången att Fridolin ska "gå hem och gnid ditt fåralår". Fårlår har här betydelsen fiol, alltså "gå hem och spela på din fiol", eftersom ett annat ord för fårbog är fårfiol.

Det var Karlfeldts dikt om Fridolins dårskap som fick Svenska Akademien att ta med ordet fårfiol i bemärkelsen fårbog. Den stora tacksamheten kan märkas i att Sibelius melodi rätt mycket liknar psalmen "Jag lyfter ögat mot himmelen".

Nordman var aktiv manskörssångare och lät uruppföra stycket i Björneborg.

För några år sedan instiftade Svenska Kulturfonden i Björneborg ett musikstipendium som kallas "Fridolins dårskap".

Stipendiet kan inte ansökas, utan tilldelas av styrelsen till en person eller sammanslutning som på ett betydelsefullt sätt arbetat för musikkulturen i Björneborg med dess omnejd.

Diskussion om artikeln