Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skyddspolisen: ”Händelserna i Bryssel inget direkt hot mot Finland”

Från 2016
Uppdaterad 22.03.2016 15:04.
Jyri Rantala
Bildtext Jyri Rantala, kommunikationschef vid Skyddspolisen.

Händelserna i Bryssel utgör inget direkt hot mot Finland men Skyddspolisen följer noggrant med utvecklingen.

Jyri Rantala, kommunikationschef vid Skyddspolisen, sade vid lunchtid på tisdagen att uppgifterna som Skyddspolisen fått från Bryssel tills vidare är lite ospecifika, men att det ser ut som ett välplanerat terrordåd.

För Finlands del betyder attackerna ändå ingen förändring i säkerhetsnivån.

– Jag vill poängtera att det som hänt i Bryssel utgör inget som helst direkt hot mot Finland. Det vill säga att hotnivån i Finland inte heller påverkas, säger Rantala.

Skyddspolisen fortsätter att följa med händelseutvecklingen men än så länge finns det inget behov av att ändra på nivån.

– Vi följer noggrant med utvecklingen i Bryssel och försöker få ut så mycket information som möjligt ur vårt internationella samarbete. Vi bedömer säkerhetsnivån varje dag och speciellt då det händer något så här stort i Europa.

"Attackerna i Bryssel påverkar tills vidare inte hotnivån för terrorsim i Finland", skrev Skyddspolisen på Twitter klocka 11 finsk tid.

Finlands hotnivå oförändrad sedan terrorattentaten i Paris

Skyddspolisens bedömning när det gäller terrorhot mot Finland har sedan november ifjol varit oförändrad. Då meddelade Skyddspolisen, strax innan terrorattentaten i Paris, att risken för enskilda attacker ökat också i Finland.

– Risken för enskilda våldsdåd har ökat men trots det har hotet för större planmässiga attacker fortfarande lågt, säger Rantala.

Sedan Skypo i höstas meddelade att hotet för enskilda terrorattentat ökat prioriteras arbetet mot terrorism högt i Skyddspolisens dagliga arbete.

Finland har ingen säkerhetsskala för terrorhot

Efter tisdagens händelser i Bryssel höjdes säkerhetsnivån i Belgien igen till den högsta nivån: 4. I Finland finns däremot inga motsvarande siffer- eller färgskalor för terrorhot.

– Vi har traditionellt haft en muntlig eller skriftlig beskrivning av hotnivån för att kunna ge en mera detaljerad bedömning.

Skyddspolisen föredrar också den skriftliga bedömningen eftersom den ger en mer detaljerad bild av hotet som riktas mot Finland. Det finns inte heller några förutbestämda regler eller instruktioner för hur myndigheterna ska agera om terrorhotet höjs i Finland.

– Man kan säga att vi dagligen bedömer hotnivån enligt vad som händer ute i Europa och i Finland.

Liknande hotskalor som används i flera andra länder har helt enkelt inte varit aktuella i Finland som traditionellt sett har varit så gott som befriat från terrorhot.

– Vi har inte haft behov av siffer- eller färsskalor eftersom sommaren 2014 var första gången vi överhuvudtaget uttalade oss om att hotnivån höjts på något sätt.

Terrorn har kommit närmare Finland

Men Finland är en del av Europa och Rantala berättar att terrorn också kommit närmare oss de senaste åren. Det här syns främst i form av stödgrupper för terrorism med målet att radikalisera och rekrytera nya medlemmar.

– Det som oroar oss mest är just de här nätverken som vill främja den radikalislamistiska ideologin. De har vuxit sig starkare de senaste åren.

Check-in area 200

Höjd övervakning på Helsingfors-Vanda - inget direkt hot finns

Det är fortfarande tryggt att flyga från Helsingfors-Vanda.

Diskussion om artikeln