Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Levande böcker i Borgå berättar sin historia

Från 2016
Uppdaterad 22.03.2016 17:12.
Levande böcker på Grand i Borgå
Bildtext Levande böcker på rad
Bild: Nora Blomqvist-Abdi

Levande Bibliotek i Grand i Borgå innebär att människor med olika bakgrund kan "lånas ut" till folk. Idén är att man får ställa frågor och diskutera om till exempel fördomar och stereotypier.

Samtliga levande böcker hade en pärm med information och även stereotypier, till exempel att alla mexikaner älskar tortilla. Förhoppningen var att det skulle bli bra diskussioner.

Arrangörerna hoppas kunna minska på rasismen och öka på toleransen i vårt samhälle. Det Levande biblioteket hade en stark betoning på olika religioner och invandring.

- Det viktigaste målet är att motverka fördomar och stereotypier.

Det säger Nora Blomqvist-Abdi, en av arrangörerna för evenemanget Levande Bibliotek på Luckan i Kulturhuset Grand i Borgå.

Integrationskoordinator Nora Blomqvist-Abdi vid Luckan Integration och ungdomsinformatör Nadina Vihinen vid UngInfo i Borgå ordnade evenemanget tillsammans.

Skrämmande klimat, öppna Borgåbor

Hur ser då Vihinen och Blomqvist-Abdi på dagens klimat gentemot flyktingar och invandrare i Finland?

Blomqvist-Abdi svarar att det är ganska skrämmande i Finland. Hon anser ändå att Borgåbor är varma och öppna mot nya människor.

Vihinen påpekar att man sällan lyfter fram det positiva i situationen. Hon påpekar att alla är människor oavsett religion.

jackson Barole fungerar som levande bok - Ströhöelever lyssnar
Bildtext Jackson Barole berättar om sina erfarenheter
Bild: Nora Blomqvist-Abdi

Dags att träffa ”böckerna”

Valeria från Mexiko har bott i Finland i snart ett år. Hon kom till Finland för att hennes pojkvän är finlandssvensk.

Valerias första intryck av Finland var att det är så tyst här. Hon kommer från en stor stad med ungefär fem miljoner invånare, alltså ungefär lika många som i hela Finland.

Ett annat intryck av Finland var att finnar inte är så öppna här och att vi inte hälsar på varandra.

Valeria har lärt sig svenska på Akan, det vill säga Borgå folkakademi. Hon anser att hon inte har upplevt rasism personligen, förutom att någon stirrar på henne ibland.

Fördomar om muslimer

Dam kommer från Afrika och kom till Finland för sju månader sedan för att lära sig svenska.

Vid frågan om han upplevt rasism här svarar han rappt:

- Nej nej, personligen inte, människor är vänliga här, säger han leende.

Han har ändå fått höra fördomar om muslimer.

Den vanligaste fördomen är uppfattningen om att muslimer är våldsamma och att islam och terrorism ofta är förknippade med varandra.

Diskussion om artikeln