Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Inget hus på Ekåsen ska stå tomt"

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Huvudbyggnaden på Ekåsenområdet i Ekenäs
Bildtext Huvudbyggnaden, det så kallade F-huset, på Ekåsenområdet föreslås bli Raseborgs stadshus.
Bild: Yle/Maria Wasström

Alternativet att flytta stadshuset till Ekåsen innebär många utmaningar. Men ekvationen med områdets 17 byggnader kan lösas, säger stadsdirektör Tom Simola i Raseborg.

- Tanken är att samla all förvaltning och vissa servicefunktioner på Ekåsen. Det är vettigt eftersom det skapar synergieffekter och frigör andra fastigheter till annat bruk eller försäljning.

Det finns totalt 16 byggnader utöver F-huset som ska bli Raseborgs nya stadshus på Ekåsenområdet. Simola menar att det är fullt möjligt att lösa ekvationen så att alla hus kommer till användning.

Ekåsens ungdomspsykiatriska avdelning
Bildtext Det finns totalt 17 byggnader på Ekåsenområdet.
Bild: YLE/Minna Almark

Även om den nya landskapsmodellen innebär att kommunerna har hand om färre servicefunktioner behövs det ändå service lokalt, säger han. Därför kunde socialservicen i sin helhet finnas intill stadshuset.

- Kommunerna blir kvar som ägare till fastigheterna och den nya organisationen hyr lokalerna av kommunerna.

Stadshuset är en del av helheten

Stadsstyrelsen diskuterade på måndagen (22.3) stadshusets placering och beslöt att föreslå Ekåsenalternativet för stadsfullmäktige.

- Det var en bra och grundlig diskussion och stämningen i stadsstyrelsen var bra, säger Tom Simola.

I övrigt tycker han att diskussionerna kring stadshuset har varit snudd på populistiska. Därför är det bra att så mycket fakta som möjligt läggs på bordet.

- Man måste sätta saker i sina sammanhang. Vi håller på med mycket i Raseborg, vi bygger bland annat om hela servicestrukturen och går igenom alla 200 fastigheter. Stadshuset är bara en del av helheten.

Han påminner om att Raseborg dagligen använder 575 000 euro.

- Raseborg är ingen liten stad när det gäller ekonomi. De som ojar och vojar sig över investeringar på 50 till 100 000 euro förstår inte volymen i stadens verksamhet.

Alla alternativ innebär risker

Det har tidigare funnits tre alternativ för stadshuset i Raseborg: att det flyttar till Ekåsen, att det förblir i Fixhuset eller att staden bygger nytt. Ekonomiskt sett är de tre alternativen jämbördiga, säger Tom Simola.

- Alla tre alternativ innebär risker. Samtliga tre förslag innebär också ungefär åtta miljoner i investeringar om man slår ut det på en 20 års period.

Karis är en viktig tätort

Också i Karis kommer det att behövas en stark punkt för kommunal service, säger Simola.

- Karis är en viktig tätort i Raseborg. Tanken är att kring biblioteket bygga upp en betjäningspunkt där man får konkret service av stadens tjänstemän.

Till exempel kan byggnadsinspektionen och sociala tjänster vara tillgängliga i samband med biblioteket. Där skulle också kunna finnas lokaler där tjänstemännen kan jobba.

- Också jag kan jobba där. Jag är ofta i Karis och jag träffar helst mänskor där de normalt finns.

Kommunalt vardagsrum i bibban

Utmaningen för staden är att nu hitta de bästa lösningarna för stadens fastigheter i Karis. Förutom Fokus finns också det gamla stadshuset, Lönnbergska fastigheten och Grabbegården.

- Tanken är att ännu mera verksamhet flyttar till det gamla stadshuset, att det ännu tydligare blir ett undervisnings- och kulturcentrum.

Det ska så snart som möjligt börja utredas vilka de bästa alternativen för de fyra fastigheterna är.

- Vi vill skapa ett kommunalt vardagsrum kring biblioteket och hoppeligen kommer vi i gång med grundrenovering så snabbt som möjligt och kan bygga upp en stark enhet.

Radio Vega Västnyland: Stadsdirektör Tom Simola intervjuas av Jonas Sundström

5:44