Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Norra hamnen förändras

Från 2005

Handelshamnen i Ekenäs har i åratal varit föremål för diskussion. Många är missnöjda med att området förfular stadsbilden och med att själva hamnverksamheten är så obetydlig. Därför utlyste staden i fjol en idétävling, där arkitekter och planerare fick komma med utkast till hur området från Knipan till järnvägsbroarna kunde utnyttjas i framtiden.

Alla sex förslag omfattar förutom affärslokaler och kulturhus någon form av boende och under Ekenäs-sällskapets allmänna diskussion om hamnen i går kväll kastade Ralf Friberg fram förslaget om att ordna en bostadsmässa på området:

6.30-versionens kesto 0´45

Senare version 1´42

Ralf Friberg, som satt med i idétävlingens priskommitté, intervjuades av Solveig Hellström.

Planeringen av området torde komma i gång på allvar om ett år, bl.a. krävs ju att lastfartygstrafiken flyttas för att man ska kunna planera för annan verksamhet. Hamnen anlöps i dag av cirka 10 fartyg per år som lossar kaolin för IDO:s fabrik. Ett förslag har varit att flytta hamnen till andra sidan viken till Sjöängen, där bl.a. Eke-Marin finns.

(Av Västnyland)