Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Gränsfrågan mellan Finland och Ryssland löst

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 09:23.
Sauli Niinistö och Vladimir Putin under möte på tisdagen den 22 mars 2016.
Bild: Yle / Susanna Sjöstedt

Den gemensamma presskonferensen mellan presidenterna Niinistö och Putin på tisdag eftermiddag tog fasta på två saker: gränsen och handeln.

Gällande gränsen sade president Putin att frågan nu har lösts. Gränsövergångarna vid Salla och Lotta-Raja-Jooseppi blir svårare att passera eftersom inga andra än finska, ryska och vitryska medborgare samt deras familjemedlemmar kommer att släppas över gränsen. Vitryssarna kommer med på köpet i och med att Ryssland och Vitryssland är en union.

Begränsningarna gäller i 180 dygn och träder i kraft när bägge länder har bekräftat saken. I Finland ska frågan behandlas av statsrådet och under en presidentföredragning. Syftet är att motverka det som länderna betraktar som organiserad illegal invandring. Finland försöker på det här sättet också förhindra att det uppkommer nya illegala rutter och ser därmed gränsfrågan också som ett EU-åtagande.

De båda presidenterna var tydligt belåtna över att situationen vid gränsen har normaliserats sedan det i början av året kom drygt 1700 asylsökande från Ryssland. Många av dem var människor som redan hade bott i Ryssland i flera år.

Efter att president Niinistö hade tagit upp saken personligen med Putin slutade de ryska gränsvakterna släppa igenom folk utan giltiga dokument. Under mars månad har det inte kommit fler flyktingar till Finland den vägen.

Finland och Ryssland undertecknade också ett så kallat memorandum om informationsutbyte i invandrarfrågor. Överenskommelsen gjordes mellan Finlands inrikesministerium och Rysslands migrationsverk. Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg undertecknade avtalet för Finlands del. Man vill så här utöka samarbetet och informationsgången i akt och mening att förhindra illegal invandring.

Ryssarna vill få fart på handeln

Både president Putin och de ryska journalisterna var påtagligt intresserade av handelsfrågor. Putin räknade upp siffror enligt vilka handeln mellan Finland och Ryssland har sjunkit med 40% i fjol, medan turismen har gått ner med 19%. Han gav också exempel på sådant han tycker att fungerar, som till exempel fartygsbyggen och Fortums investeringar i Ryssland. Både Putin och Niinistö konstaterade att sanktionerna och motsanktionerna har påverkat handeln negativt.

De ryska journaliserna ville veta hur Finlands president Sauli Niinistö ser på EU:s sanktioner och undrade om det inte vore bättre för de finsk-ryska handelsrelationerna om man slapp dem. President Niinistö kontrade elegant med att alla säkert är överens om att det bästa vore att slippa sanktionerna, förutsatt att Minskavtalet uppfylls.

Niinistö tillade att det finns en hel del områden som står utanför sanktionerna, och därmed kan utvecklas. Niinistö var också förhoppningsfull i och med att man har bestämt att blåsa liv i den finsk-ryska handelskommissionen som på senare tid har fört en tynande tillvaro.

Tilllsammans mot terrorism

I början av sitt möte tog presidenterna också ställning till terrordåden i Bryssel, som de unisont fördömde.

- Det är oerhört viktigt att vi kämpar mot terrorismen tillsammans, det ömsesidiga beroendet har ökat, sa Niinistö.

Bägge uttryckte förhoppningar om att eldupphöret i Syrien ska hålla och att den politiska process där Ryssland och USA spelar en viktigt roll ska komma igång.

Som avslutning på mötet bjöd Niinistö i sin tur Putin till Finland.