Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Snellman gjorde större vinst

Från 2016
Nedskärningslinjerna vid Snellman Ab i Jakobstad
Bildtext Snellman i Jakobstad.
Bild: YLE Kjell Vikman

Snellman i Jakobstad gjorde en vinst på 9 miljoner euro under 2015. Det är en förbättring från året innan då vinsten var 6,7 miljoner. Man fick också erkännande för sin energieffektivitet.

Omsättningen utgjorde 309,7 miljoner och ökade med tre procent från året innan.

Resultatet för Köttförädlingen påverkades dock negativt av det svåra marknadsläget. Resultatet för de övriga verksamhetsområdena utvecklades positivt.

Minskad energiförbrukning uppmärksammades

Under 2015 beviljades Snellmans Köttförädling certifiering av energihanteringssystemet enligt standarden ISO 50001. Snellmans köttförädling är den första aktören inom köttförädlingsbranschen som fått denna certifiering i Finland.

ISO 50001 är en internationell standard för hanteringen av energieffektivitet.

Snellman har minskat sin energiförbrukning med 29 procent under de senaste sju åren, trots att produktionsytan på fabriken under samma tid ökat med 240 procent.

I och med certifieringen har man tagit fram mätare och mål på avdelningsnivå för att minska energiförbrukningen och situationen följs upp månatligen.

Snellman hade 1 297 anställda vid utgången av år 2015.

Diskussion om artikeln