Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Älgtätast längs den österbottniska kusten

Från 2016
Uppdaterad 23.03.2016 13:52.
En fullvuxen älg och en älgkalv
Bildtext En fullvuxen älg och en älgkalv.
Bild: Yle/Sune Bergström

Landets största älgtäthet finns längs den österbottniska kusten. Det säger Naturresursinstitutets senaste uppskattning.

De regionala viltråden har den senaste veckan hört intressegrupper i hela landet angående skötseln av älgstammen. De mål som senaste vår sattes upp för älgförvaltningsområdena siktade på en vinterstam med 65 000 - 89 000 älgar i hela landet.

Enligt Naturresursinstitutets bedömning är älgvinterstammen i hela landet nu 77 000 - 100 000 älgar. Målet var också att öka andelen tjurar i älgstammen och enligt Naturresursinstitutets färska uppskattning har andelen tjurar på de flesta områden utvecklats i önskad riktning.

Störst täthet längs den österbottniska kusten

Enligt den färska uppskattningen finns de största älgtätheterna i Österbottens kustregion och längs sydkusten. De lägsta älgtätheterna finns i Norra Karelen och Lappland.

Älgstammen har de senaste åren ökat en aning i storlek. Älgarna är emellertid närmare hälften färre till antalet än för tio år sedan.

Älgtäthetsmålen som de regionala viltråden fastställer varierar mellan älgförvaltningsområdena, så att de på många ställen i Mellersta och Södra Finland i genomsnitt är tre älgar per tusen hektar och i Norra Finland färre.

De högsta täthetsmålen har fastställts i Egentliga Finland, Nyland och Kust-Österbotten. De lägsta täthetsmålen förekommer i de nordligaste älgförvaltningsområdena i Lappland.

I stora delar av landet är målet även för de närmaste åren att älgstammen ska hållas på nuvarande nivå.

Diskussion om artikeln