Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Din årskull - hur har det gått för er?

Från 2016
Uppdaterad 07.12.2016 17:45.
Tre olika generationer
Bild: Casper Björkman

Ni som är födda samma år, hur ser livet ut för er idag? Hur många har gift sig, hur många har dött och vad tjänar ni i medeltal? Kolla vad statistiken säger om just din årskull!

Vi har plockat fram uppgifter om bland annat ekonomi, civilstånd och utbildning för folk födda under åren 1940 till 1998. Nu kan du gå in i tjänsten och se vad just din årskull tjänar i medeltal, hur många av er som har gift sig eller vilken er utbildningsnivå är.

Se läget för din årskull

Välj födelseår:

Gäller kvinnor med barn.
Gäller personer med lån.

Antal

Födda

Avlidna

Vanligaste dödsorsaker

Gifta

I sambo-förhållande

Har examen

Andra stadiet el. högre

Arbetslösa

Inkomster

Har bostadslån

Bostadslånets storlek

Gäller personer med lån.

Det här är inte generationsforskning utan ett tvärsnitt med information om folk födda 1998-1940 från år 2014. Klassisk generationsforskningen följer ofta med en viss generation under lång tid och undersöker hur livet formar sig för dem som är födda under ett visst tidsspann.

Generationsforskaren, professor emeritus JP Roos vid Helsingfors Universitet säger att generationerna växlar mycket fortare idag.

- Inom samma decennium kan det idag finnas tre generationer, säger Roos. Samhället utvecklas så snabbt att de som är födda efter 1980-talet inte längre präglas av det årtionde de är födda under, utan av det som händer åren precis före och efter.

Generationsforskare, professor emeritus JP Roos
Bildtext Generationsforskare, professor emeritus JP Roos
Bild: Yle/Malin Ekholm

-Det som händer när man är mellan femton och trettio år gammal kommer att påverka hur man ser på världen och vilka val man gör, säger Roos.

Nittiotalisten är nästa generation lamabarn

Arbetslösa demonstrerar 1993
Bildtext Arbetslösa demonstrerar 1993
Bild: Pekka Sipilä/Yle

Under nittiotalet föddes rekordfå barn, bara dryga 625 000 barn. Inget årtionde efter kriget har haft så få födda. Idag är nittiotalisterna mellan 16 och 26 år gamla. Om det föddes få barn under nittiotalet har nittiotalisterna däremot fått förstärkning utifrån eftersom det idag bor över 660 000 personer födda på nittiotalet i Finland.

Under nittiotalisternas uppväxt har världen gått från att vara tämligen analog till att bli digital. Nittiotalisternas medie- och konsumtionsvanor följer inga tidigare mönster.

- I dag går vi från en generation till en annan mycket snabbare än tidigare. Det kan finnas flera generationer bland dem som är födda på 90-talet, säger JP Roos på Helsingfors Universitet.

Förutom digitaliseringen har också den ekonomiska krisen 2008 haft stor inverkan på nittiotalisterna.

- Nittiotalisterna har helt säkert präglats av den ekonomiska nedgången 2008, säger JP Roos. Efter recessionen på nittiotalet gjorde osäkerheten att man satsade på utbildning. Idag ska alla istället bli företagare och då är utbildning inte lika viktigt, säger Roos som själv har forskat i de efterkrigstida generationerna.

Nittiotalisten tjänar i medeltal dryga 11 000 euro om året. En stor del har ingen examen, vilket förklaras med att många fortfarande studerar. Tio procent är arbetslösa och tjugo procent har bostadslån. Nittiotalisten bor ofta ensam eller är sambo.

Det är inte många av nittiotalisterna som har dött, bara en procent, knappt 4 000, och av dem är två av tre män. Den vanligaste dödsorsaken i den här åldersgruppen är själmord, trafikolyckor och förgiftning. Förgiftningsfallen handlar vanligen om överdoser eller alkoholförgiftning.

Åttiotalisterna blir fler och fler

Reklam för Mobira Talkman
Bildtext Reklam för mobiltelefonen Mobira Talkman år 1986.
Bild: Nokia

80-talisten är mellan 26 och 36 år gammal. Under åttiotalet föddes fler barn än under både sjuttio och nittiotalet. Förutom att många valde att skaffa barn under åttiotalet har gruppen fortsatt att växa också efter att årtiondet tog slut. Åttiotalisterna var nästan 700 000 stycken till antalet år 2014 och det var 60-tusen fler än de barn som föddes under 80-talet. Det betyder att åttiotalisterna är den grupp som fått störst tillskott utifrån. 1986 födda är den årskull som vuxit allra mest. då föddes 60 632 barn, men idag bor här 71 482 personer födda år 1986.

- Att det är människor i en viss ålder som flyttar hit här är någonting som alldeles säkert kommer att påverka generationen som helhet, jag vet bara inte hur, säger JP Roos

Många av åttiotalisterna har avslutat sin utbildning och av de som är födda 81 är hälften redan gifta och 8 procent skilda.

Medelinkomsten varierar stort inom den här åldersgruppen. De som är födda i början av 1980-talet har i medeltal en årsinkomst på över 36 000 i året, medan de som är födda 1987 och senare tjänar bara 23 600 om året.

Sjuttiotalisten är välutbildad

Europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors 1975. I bild SDP:s partiledare Kalevi Sorsa, utrikesminister Olavi J. Mattila, statsminister Keijo Liinamaa och president Urho Kekkonen.
Bildtext Europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors 1975. I bild SDP:s partiledare Kalevi Sorsa, utrikesminister Olavi J. Mattila, statsminister Keijo Liinamaa och president Urho Kekkonen.
Bild: Tapio Korpisaari/Helsingfors stadsmuseum/CC-by

Från 70-talet härstammar den årskull då minst barn föddes sedan krigsåren. 1973 föddes bara 56 787 barn, som jämförelse föddes det över hundratusen barn 1947 som är året då flest barn föddes. Idag är sjuttiotalistena mellan 36 och 46 år gamla.

70-talisterna är kanske inte så många, men istället är det de som har satsat mest på utbildning, särskilt de som är födda i slutet av decenniet. 17 procent av de som är födda 77-79 har högre högskoleutbildning och bara 13 procent saknar examen. En stor del av 70-talisterna är i arbetslivet, bara nio procent är arbetslösa, vilket gör att 70-talisterna är de som bäst lyckats undvika arbetslöshet.

- 70-talisterna präglades av laman i början av 90-talet säger JP Roos. 70-talisterna var mitt i sina formativa år då laman slog till och det har helt klart påverkat dem, att så många valt att utbilda sig kan vara ett symptom på eller en direkt följd av detta, säger Roos.

70-talisten tjänar runt 40 tusen euro i året och har börjat beta av sitt bostadslån. 76 och tidigare födda har i medeltal 65 000 euro stora bostadslån till skillnad från de som är födda 77-79. Deras lån är i medeltal över 80 000 euro. Över hälften av 70-talisterna har bostadslån.

70-talisten dör allt oftare i sjukdomar än sina yngre kamrater, fram för allt kvinnorna. Männen dör fortfarande ofta i självmord, i olyckor eller som en följd av våld.
För de som är födda på 80 och 90-talen är den vanligaste dödsorsakerna självmord, trafikolyckor och förgiftning. 1976-1972 födda dör oftast i cancer, självmord och förgiftning medan 1970- och 71 födda dör i hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och mag- och tarmsjukdomar. Fram till att finländarna är över 45 år gamla ligger psykiskt illamående och missbruk alltså bakom de allra flesta dödsfallen. Två procent av sjuttiotalisterna har dött.

Sextiotalisten är rikast

Skolklass med Beatles-planscher på väggen
Bildtext Skolklass med Beatles-planscher på väggen
Bild: Volker von Bonin/Helsingfors stadsmuseum/CC-by

Sextiotalisten är mellan 46 och 56 år gammal. De som är födda på sextiotalet hade de högsta inkomsterna 2014, detta trots att de inte alls är högskoleutbildade i samma grad som t ex sjuttiotalisterna, utan en stor andel har yrkesexamen.

Förutom att 60-talisterna tjänar runt 40 000 i året har de inte alls lika mycket bostadslån som 70- och 80-talisterna. Bara 40 procent av 60-talisterna har bostadslån överhuvudtaget. De som har lån är bara skyldiga banken dryga 51 000 euro.

Man kan jämföra med åttiotalisterna som är de mest belånade, nästan sextio procent av åttiotalisterna har bostadslån och storleken på åttiotalistens lån är i medeltal 80 000 euro. Det här betyder att sextiotalisterna också har mest pengar att röra sig med, speciellt med tanke på att många redan har utflugna barn..

Lite mer än hälften av sextiotalisterna är gifta och över åttio procent av kvinnorna har barn. En tredjedel bor ensamma och en femtedel är skilda. Det är inte vanligt med sextiotalister som är sambo.

Femtiotalisten har det svårt på arbetsmarknaden

Olympiska spelen 1952 i Helsingfors inleds
Bildtext Olympiska spelen 1952 i Helsingfors inleds
Bild: Olympia-kuva Oy / Helsingin kaupunginmuseo

De som är födda på femtiotalet är mellan 56 och 66 år gamla. Nästan sextio procent är gifta och de allra flesta kvinnor, 85 procent, har barn. De äldsta femtiotalisterna har redan gått i pension. Om åtta år kommer de stora årskullarna att vara pensionerade.

För personer födda på femtiotalet har utbildning inte varit speciellt viktigt.

Inte ens en tiondel av femtiotalisterna har högre högskoleexamen och nästan en tredjedel saknar utbildning. Den låga utbildningsnivån kan vara en bidragande orsak till att femtiotalisterna har lägre inkomster än sextio- och sjuttiotalisterna. En annan förklaring är att många har gått i pension eller deltidspension. En person född på 1950-talet tjänar i medeltal trettiotretusen euro om året.

För de femtiotalister som fortfarande är i arbetslivet verkar arbetsmarknaden vara hård. Det är bland femtiotalisterna vi hittar flest arbetslösa. Mer än var tionde femtiotalist är arbetslös.

Även om cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och olycksfall är de vanligaste dödsorsakerna bland femtiotalisterna begår fler femtiotalister än nittiotalister självmord. År 2014 var det 125 femtiotalister som begick självmord. Tio procent av femtiotalisterna har dött.

Femtiotalisterna är många, trettio procent fler än nittiotalisterna. Gruppen minskar ändå till antalet. Om vi haft en stor inflyttning av personer födda på åttio och nittiotalet, ser det ut som om många femtiotalister har flyttat bort. Årskullarna minskar i större takt än vad som kan förklaras med att personer födda på sextiotalet dör. Sextiotusen femtiotalister verkar ha flyttat från Finland.

Fyrtiotalisten är pensionär

En 76 mm:s luftvärnskanon på ön Hogland, 19.6.1943.
Bildtext En 76 mm:s luftvärnskanon på ön Hogland, 19.6.1943.
Bild: SA-Kuva

Fyrtiotalisterna har redan hunnit bli pensionärer. De är många, allra flest barn föddes 1947, 108 168 stycken. Av dem bor dryga 66 000 ännu i Finland. Adertontusen - 47or har dött och över tjugotusen -47 födda bor inte längre i Finland. Bland fyrtiotalisterna finns det överlag många invandrare – i andra länder.

Förutom att många fyrtiotalister har flyttat utomlands börjar nu ålder och de stora folksjukdomarna göra sig påminda. Av de som föddes före 1944 har redan en tredjedel dött. De allra flesta i cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller neurologiska sjukdomar. Det här innebär att fyrtiotalisterna år 2014 var ungefär lika många till antalet som den minsta gruppen, nittiotalisterna.

Mer än var tionde kvinna född på fyrtiotalet är redan änka och många har låga inkomster. Fyrtiotalistens årsinkomst ligger på lite mer än tjugofyratusen.

Av fyrtiotalisterna är över sextio procent gifta och en tredjedel bor ensam. Tvärtom mot vad man kunde tro bor fyrtiotalisterna lika ofta ensamma som femtio- och sextiotalisterna. Fyrtiotalisterna verkar få sina äktenskap att fungera, bara 17 procent är skilda.

*De som är födda efter 1998 och födda före 1940 finns inte med i årtalsgeneratorn. Personer som inte ännu är myndiga bor i regel hemma hos föräldrarna, saknar inkomst och är inte i arbetslivet. Det innebär att många av de faktorer vi har tagit fasta på i den här jämförelsen irrelevanta för som är födda efter 1998.

När det kommer till personer födda före 1940 saknas data i många av kategorierna, därför har vi inte tagit med dem i årtalsgeneratorn.

Källor: Statistikcentralen, Kelasto (FPA), Skatteförvaltningen och Befolkningsförbundet

Ditt år - mest och minst

Rättelse 7.12: Uppgifterna gällande bostadslån är per person, inte per hushåll som det tidigare stod i visualiseringen.

Diskussion om artikeln