Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Gott betyg för äldreboenden i Jakobstadsregionen

Från 2016
Brandbackens servicecenter
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Jämfört med övriga Österbotten hittar man fler nöjda äldre och anhöriga i Jakobstadsregionen. Det visar en enkät på olika boenden. Till och med de anställda är nöjda, men inte i lika hög grad.

Två enkäter jämförs med varandra. En gjord i Österbotten och en i Jakobstadsregionen. Den i Österbotten utfördes 2014 och den i Jakobstad 2015.

Det handlar om hur de äldre och anhöriga upplever boendemiljön och servicen. Svaren i Jakobstadsregionen gav toppresultat.

En motvikt till dåliga budgetsiffror

- Jag blev på gott humör, säger social- och hälsovårdsnämndens ordförande Marcus Suojoki.

Strax innan hade han redogjort för fjolårets bokslut och det gav inte anledning till glädjeyttringar.

Men enkäten lyfte humöret på Suojoki. 187 äldre och 147 anhöriga som besvarade enkäten gav gott betyg åt personal, service, måltider och möjligheter att göra sånt man trivs med.

Också 165 anställda besvarade enkäten, och även de gav ett bra betyg, men ändå lite lägre.

Motsvarande enkät gjordes på boenden och hemvården i Österbotten 2014 och Jakobstadsregionen har högre siffror i sin enkät 2015. Ett medeltal på 3,5 på en skala från 1-5 anses som ett bra resultat.

På de flesta punkter blev betyget mellan 4 och 4,5.

Diskussion om artikeln