Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Svenska Yles direktörs utlåtande till parlamentariska arbetsgruppen som utvärderar Yles uppdrag

Från 2016
Uppdaterad 23.03.2016 18:57.

I sitt utlåtande till den parlamentariska arbetsgruppen som utreder Yles ställning konstaterar Svenska Yles direktör Marit af Björkesten att grunden för public service-uppdraget vilar på tanken om ett gemensamt offentligt rum som är fritt tillgängligt för alla.

I Rundradions uppdrag, att behandla medborgarna på lika grunder, är den språkliga och kulturella identifikationen central. För att svenskspråkiga finländare ska ha möjlighet att delta i det politiska och kulturella samhället på samma sätt som majoritetsbefolkningen förutsätts att de kan ta till sig och använda det andra nationalspråket på ett likvärdigt sätt också i medierna.

Svenska Yles roll är avgörande när det gäller till exempel uppkomsten av finlandssvensk film och barnprogram på svenska. Yles radiokanaler är de enda genom vilka publiken kan höra talad svenska i Finland och de enda som regelbundet spelar finlandssvensk musik. De är också ensamma om att ge den lokala kulturen en större spridning. Inget annat mediehus har heller ambitioner att täcka och sammanbinda hela det svenskspråkiga Finland genom att förena de regionala perspektiven med de nationella.

Svenska Yles innehåll har också ett värde helt oberoende av språk. Utgångspunkten är att det innehåll som Svenska Yle finansierar är tillgängligt för alla, vilket underlättas av att så gott som alla tv-program på Yle Fem textas till finska. Av särskilt stort intresse är det fönster mot Norden som Svenska Yle utgör, i synnerhet i form av kvalitetsdrama som samproduceras med de nordiska public servicebolagen. Brobygget mellan det finska och det svenska är en viktig del i Yles mål. Det är också viktigt att innehållet samlas i Yles arkiv som en del av det gemensamma kulturarvet. Det finlandssvenska har sina särdrag, men samtidigt är det en central del av den nationella finländska kulturen och samhället.

Marit af Björkestens utlåtande till parlamentariska arbetsgruppen som utvärderar Yles ställning