Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Miljonöverskott för Kimitoön i fjol

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 09:23.
Kimitoöns kommun
Bild: Yle/ Monica Forssell

Kimitoöns bokslut för år 2015 visar ett överskott på 1,25 miljoner euro. Det är sjunde året i rad som kommunen gör ett överskott.

De ackumulerade överskottet stiger till 14,8 miljoner euro. Budgeten för år 2015 utgick från ett underskott på - 860 000 euro.

- Det är flera olika faktorer som bidragit till det goda resultatet. Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat, vi fick 599 000 euro mera i skatter, 288 000 euro mera i statsandelar och 197 000 euro mindre räntekostnader tack vare den låga räntenivån, säger förvaltningschef Erika Strandberg.

Personalkostnaderna har underskridit budgeten främst för att kollektivavtalens löneuppgörelser har varit mindre än beräknat.

Enligt kommunen möjliggör ett gott ekonomiskt läge utveckling av verksamheten också i framtiden och ger spelrum för att reagera på förändringar.

- De största förändringarna de kommande åren är vård- och landskapsreformen och dess inverkan på kommunens verksamhet och ekonomi, säger kommundirektör Anneli Pahta.

Enligt kommunen förutsätter befolkningens ålderstruktur fortgående åtgärder och servicen ska bli allt mer kundorienterad.

Stora investeringar ökade skuldbördan

Kommunens totala investeringsutgifter uppgick till 10,57 miljoner euro, fördelat på kommunen 7,49 miljoner euro och vattenaffärsverket 3,09 miljoner euro. Skuldbördan ökade från 14,15 miljoner euro till 22,7 miljoner euro, eller från 2 038 euro per invånare till 3 289 euro per invånare.

Under året färdigställdes flera stora investeringar, bl.a. det nya daghemmet Silva, brandstationen i Kimito och transportavloppet mellan Kimito och Dalsbruk, vilket också syns i ökningen av skuldbördan.

Färre anställda

Kimitoöns kommun hade 581 anställda i slutet av år 2015, vilket är 14 anställda färre än året innan. Av personalen är 448 tillsvidare anställda och 133 anställda med tidsbundet avtal som vikarier eller tillfälligt extra anställda. Att personalstyrkan minskat beror på de ändringar som skett i dagvården, då det nya daghemmet blev klart och på elevantalet har minskat.

Med tanke på framtiden meddelar Kimitoöns kommun att kommunens representanter aktivt deltar i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster tillsammans med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och övriga kommuner i regionen. Särskild fokus i utvecklingsarbetet läggs enligt kommunen på att trygga och utveckla svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster i Åboland.

Diskussion om artikeln